İnşaat Mühendisleri Depremi Hatırlattı

İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Bülent Erkul, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde depremi unutturmama ısrarını sürdürdüklerini kaydetti.

İnşaat Mühendisleri Depremi Hatırlattı
A+ A-

- İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Bülent Erkul, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde depremi unutturmama ısrarını sürdürdüklerini kaydetti.

Erkul, güvenli ve sağlıklı yapı üretimi sağlanana kadar depremi unutturmayarak, siyasi iktidarın görev ve sorumluluğunu hatırlatmakta kararlı olduklarını belirtti. Bülent Erkul, depremin pek çok gerçeği de gün yüzüne çıkardığını anlatarak “Ülkemizde yapı stoku güvenli ve sağlıklı olmaktan uzaktı. 20 milyon yapı stokunun büyük oranda yenilenmesi ve güçlendirilmesi gerekiyordu. İlgili mevzuat yetersizdi, yapı süreci denetlenmiyordu. Toplumda deprem bilinci yoktu, afet anına ve afet sonrasına ilişkin merkezi, bütünlüklü planlama mevcut değildi” dedi.

Bunların deprem sonrası süreçte sorunların ana başlıkları olduğunu ifade eden Erkul, tartışmaların özellikle yapı denetimi sistemi üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

PİYASACI VE REKABETÇİ ANLAYIŞ

Yapı denetimi gibi üretim sürecinin olmazsa olmazı kabul edilen temel bir alanın, piyasacı ve rekabetçi bir anlayışla düzenlendiğini dile getiren Erkul, böyle bir sistemin yapı denetimini istenen düzeyde yerine getirmesinin mümkün olmadığını aktardı. Erkul, Van depreminde yıkılan binaların yüzde 43’ünün 10 yaşından küçük binalar olduğunu hatırlatarak, bu gerçekliğin yapı denetim sisteminin hiç de iyi uygulanmadığını, yeni yapılan binaların dahi iyi denetlenmediğini gösterdiğini kaydetti.

DEPREM MASTER PLANI HALA YAPILAMADI

Siyasi iktidarın çarpık denetimsizlikten medet umduğunu öne süren Erkul, şunlar söyledi:

“Siyasi iktidar, kentsel dönüşüm, riskli yapı, riskli alan gibi net tarifleri yapılamayan kavramlara dört elle sarılmış, bunlarla ilgili yasal düzenleme ve uygulamaları gündeme taşımış, tek çare olarak gördüğü kentsel dönüşüm projelerini başlatarak yeni rant kapıları açma uğraşı içine girmiştir. Eskişehir de söz konusu olumsuzluklardan nasibini almıştır. Yapı stok envanterimizin olmaması, deprem master planının hala yapılamaması, olası bir depremde Eskişehir halkını derinden etkileyebilecek boyuttadır.”

SUSMAYACAK, SUSTURULAMAYACAK

İMO Şube Başkanı Bülent Erkul şöyle konuştu:

“Siyasi iktidar son dönemde gerçekleştirdiği yönetsel değişikliklerle, meslek odalarını etkisizleştirmeye bunun yanı sıra yapı denetim sistemini başıboşluğa teslim etmiştir. Meslek odalarının denetim sistemi dışı bırakılmaya çalışılması, deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğinin anlaşılmadığının göstergesidir. Siyasi iktidar, meslek odalarını devre dışı bırakıp, kamu yararı taşımayan projelerin denetlenmesinin önüne geçmek, yapı üretimi ve denetimini ticarileştirmek, kentsel değerleri sermaye gruplarına peşkeş çekmek istemektedir.”

Erkul, Oda olarak güvenli ve sağlıklı yapılaşma sağlanana, yapı denetiminin kamusal özelliği belirleyici olana, mühendislik hizmeti almadan üretilmiş tek bir yapı kalmayana kadar susmayacaklarını, susturulamayacaklarını sözlerine ekledi.