KADEM ve AFAD protokol imzalandı

KADEM ve AFAD protokol imzalandı

KADEM ve AFAD arasında Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için bir proje konusunda protokol imzalandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yönelik ekonomik ve sosyal uyum projesi kapsamında protokol imzalandı.

KADEM ve AFAD arasında Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yönelik ekonomik ve sosyal uyum projesi kapsamında protokol imzalandı. İmza törenine Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Yönetim Kurulu üyeleri, AFAD Başkanı M. Halis Bilden ve KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz katıldı.

KADEM, Kadınlar Göç Yolunda Projesi'ni bir yıllık çalışma sonrası nihayetlendirdi. Kadın mültecilerin yaşadıkları problemleri ve ihtiyaçlarını ortaya koymak üzere yola çıkan projede, mültecilerin yasal hakları ve düzenlemeleri hakkında farkındalık oluşturuldu. Mülteciler ve mülteci entegrasyonu konusunda Avrupa ve Türkiye'de yapılan iyi uygulamalar araştırıldı. Kamuoyunda mültecilere yönelik yanlış algıyı kırmak ve kadın mültecilerin farklılaşan gerçekliklerini yansıtabilmek amacıyla "Ayrılık" isimli bir belgesel film ile projenin kapanışı yapıldı.

KADEM ve AFAD ortaklığı ile hayata geçecek yeni proje ise mülteci kadınların hem psikolojik rehabilitasyonlarını hem de ekonomik, kültürel entegrasyonlarını sağlayacak. İstanbul ve Ankara'da Ekonomik ve Sosyal Uyum Profil Tarama Çalışması ile İstanbul ve Ankara illerinde yaşayan 5 bin Suriyeli sığınmacının ekonomik ve sosyal uyum çalışmalarında kullanılmak üzere eğitim, sosyal hizmetler vs. olmak üzere profil çalışmalarının yapılması ve AFAD ve KADEM tarafından ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere bir veri tabanının ve analiz raporunun hazırlanması hedefleniyor. Proje kapsamında sosyolog, ekonomist, psikolog, şehir plancısı ve göç uzmanları gibi uzmanlardan oluşan bir grup, profil tanımlama formu ile Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları şehre uyum sağlayabilmelerine yönelik yapılacak faaliyetlerde kullanılabilecek özelliklerin tespit edilmesi için gerekli soruları oluşturacak. Profil çalışması başlamadan önce saha çalışması sonuçlarının anlık izlenebilmesi, toplanan verinin işlenebilir ve kullanılabilir hale getirilmesini sağlayacak bir online veri tabanı oluşturulacak. Proje kapsamında profil tanımlama formunun hazırlanmasının ardından İstanbul ve Ankara'da 5 bin Suriyeli ile yüz yüze görüşme ile profil tanımlama saha çalışması gerçekleştirilecek. Saha çalışmasının tamamlanmasının ardından da uzman ekip, kamu politikaları açısından yerel düzeyde proje geliştirme çalışmaları için girdi sağlayacak analizler ve raporlar hazırlayacak. Projede araştırma ve raporlama çalışmaları için İstanbul Ticaret Üniversitesi ile çalışılması planlanıyor.

İstanbul Toplumsal Destek Merkezi

İstanbul Toplumsal Destek Merkezi ile İstanbul'da Suriyeli sığınmacı kadınlara yönelik ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda destek sağlayacak bir merkezin kurulması, Suriyeli kadınlar ve ailelerinin uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve Türkiye'de uygulanabilecek bir uygulama modelinin pilot projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında sunulacak hizmetler için psikolog, hukuk müşaviri, el işi usta öğreticisi, servis görevlisi gibi merkezin etkin hizmet sunumu için gerekli personel istihdamı gerçekleştirilecek. Bu faaliyet kapsamında başta Fatih olmak üzere civar ilçelerde yaşayan Suriyeli sığınmacılara ulaşılması için Arapça el ilanları bastırılacak, belediye ve AFAD yardımlarının sunumu esnasında Suriyeli kadınlara dağıtımı yapılacak. Ayrıca yine belediye ve AFAD ağından yararlanılarak kadınlara ulaşılması planlanıyor. Görevlendirilecek 2 psikolog ile psikolojik destek, psikodrama ve grup terapileri gerçekleştirilecek kadınların mental problemlerinin çözümüne katkı sağlanacak.

Meslek eğitim programları

Kadınların içinde bulunduğu sosyal ve kültürel koşullar dikkate alınarak, ekonomik gelir elde edebilecekleri meslek eğitim programları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda öncelikle el işi kursları açılacak, bu kurslarda üretilen ürünler kermes, satış gibi programlarla birlikte ekonomik değere dönüştürülecek. Bu merkezde kadınların ürettiği ürünler markalaştırılarak kadınlara sürdürülebilir bir ekonomik kazanç sağlayacak. Merkezde ayrıca Türkçe ve Arapça dil kursları, İstanbul ve Türk kültürüne ve Suriye kültürüne ilişkin tanıtım etkinlikleri ve geziler, kolay Türk yemekleri kursları vs. gibi Suriyeli kadın sığınmacıların ülkemizi ve Türk katılımcıların da Suriye kültürünü daha yakından tanınmasına ilişkin etkinlikler düzenlenecek. Projede ilk etapta Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışılması planlanıyor.

İHA