Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti

Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Tezekerinin süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurul'daki görüşmelerde tezkere üzerinde siyasi parti grupları birer konuşma yaptı.

Genel Kurul'da AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilen tezkere, PKK/PYD-YPG ve IŞİD başta olmak üzere Suriye'de mevcudiyedini sürdüren terör örütlerinin de Türkiye'ye yönelik eylemlerini sürdürdüğü kaydedilirken, Suriye'de Fırat'ın doğusunda sınırımıza mücavir alanlarda Türkiye'nin meşru ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda bir güvenli bölge tesisine yönelik faaliyetlerin de devam ettirildiği ifade edildi.

Astana süreci ile başlayan ateşkesin kalıcı barışa ve çözüme ulaştırılması yönünde Türkiye'nin diğer ülkelerle yürüttüğü çalışmalarda önemli mesafeleler alındığı da aktarılan tezkerede, bu bağlamda Türkiye'nin, Suriye sınırları içinde ilan edilen İdlib gerginliği azaltma bölgesinde terör faaliyetlerinin sonlandırılması ve huzur, barış ve güvenliğin sağlanması bağlamında yükümlülükler üstlendiğine işaret edildi.

"Bu gelişmeler çerçevesinde terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrımeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir" vurgulaması yapılan tezkerede, şöyle denildi;

RİSKLERE KARŞI

"Bu mülahazalar ışığında, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere, hüdut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tayin olacak şekilde TSK'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matup olmak üzere yabancı ülke silahlı kuvvetlerinin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirlerin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, son olarak 30 Ekim 2019 tarihe kadar uzatılan izin süresinin, 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl uzatılması hukusunda gereğini Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

Seçiniz...