Tasarruf vatandaşa kaldı; devlet 4 ayda 8,8 milyar TL harcadı

Tasarruf vatandaşa kaldı; devlet 4 ayda 8,8 milyar TL harcadı

Nisan ayında kamuoyunda örtülü ödenek olarak bilinen "gizli hizmet giderleri"nde 2019 yılının rekoruna imza atıldı. Yılın ilk 4 ayında toplam 946,3 milyon TL harcama yapılırken bunun sadece yarısı Nisan ayında gerçekleşti.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçeden yapılan aylık harcamaları açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hesap vermeden kullanabildiği ve örtülü ödenek olarak bilinen gizli hizmet giderleri Nisan ayında 2019’un rekorunu kırdı.

SEÇİM KALEMİ

Bazı kalemlerde özellikle seçim dönemlerinde büyük artışlar yaşanması geleneği yine bozulmadı. Hane halkına yapılan transferlere ayrılan yıllık tutarın dört ayda yarısına yaklaşıldı.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara ayrılan ödeneğin ise tümü dört ayda harcandı. 3.6 milyar TL’lik ödeneğin 840’ı Avrupa Gençlik Merkezi’ne, 241’i dernek ve birliklere aktarıldı. Derneklere 45 milyon liralık da sermaye transferi yapıldı.

Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları da dört ayın sonunda 1.4 milyar TL oldu. Ocak ayındaki 96 milyonluk harcama, Nisan ayında 896 milyona fırladı. Bu kalemden en yüksek harcama 647 milyon lira ile silah ve teçhizat alımına aktarıldı.

HİZMET ALIMLARI

İktidarın “yandaşı fonlama” aracı olarak kullandığı iddialarına konu olan hizmet alımlarının dört ay sonunda ulaştığı rakam da 8.8 milyar TL oldu. Ocak ayındaki 1.7 milyar TL’lik harcama Nisan ayında 2.4 milyar TL’ye çıktı. Bunun 4.5 milyarı müşavir firma ve kişilere giderken 1.7 milyar taşımaya ödendi.

Kamunun bina, araç, gereç, taşıt, mal ve hizmet kiraları için dört ayda harcadığı tutar 2 milyar TL’ye yaklaştı. Bütçe giderleri içinde çok sayıda başlık altında yer alan kira harcamalarındaki en büyük iki kalemin toplamı 1.7 milyar TL oldu. Hizmet binası kiraları için ödenen tutar 1 milyar TL’nin üzerine çıktı, bunu 219 milyon lira taşıt kiralaması izledi.

Ocak ayında 2.6 milyon lira olan temsil ve tanıtma giderleri Nisan ayında 277.6 milyon liraya fırlayınca dört aylık harcama 43.7 milyon lira oldu. Bunun 38.5 milyonu temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyona aktarıldı.

Yol yapımı 9.5 milyar TL ile en çok para aktarılan kalem olurken bunu, 3.3 milyar TL ile hizmet binası yapımı, 3.1 milyar TL ile de “Diğerleri” olarak isimlendirilen ödenek kalemi izledi.

ÖRTÜLÜ ÖDENEKTE ZİRVE

2019 yılının ilk dört ayında örtülü ödenekten yapılan harcama miktarı TL olarak şöyle gerçekleşti:

Ocak 215.7 milyon
Şubat 197.3 milyon
Mart 130 milyon
Nisan 403.3 milyon

TOPLAM 946 milyon 154 bin TL

SEÇİM YATIRIMINDA ARTIŞ

Ay Miktar (Milyar TL)
Ocak 4.6
Şubat 8.7
Mart 5.3
Nisan 7.4
Toplam 26.1 

Aktarımın türlerine göre ayrımı şöyle gerçekleşti:

Tarımsal amaçlı 9.3 
Sosyal amaçlı 6,2
Ekonomik amaçlı 5.7
Diğer 2.4

TÜKETİM HARCAMALARI NİSANDA İKİYE KATLANDI

Ay Harcama (Milyar TL)
Ocak 1.2
Şubat 2.2
Mart 1.7
Nisan 3.5

Harcama türüne göre miktar şöyle gerçekleşti:

• Yakacak, elektirik, akaryakıt 3.9 milyar TL
• Yiyecek, içecek ve yem 1.5 milyar TL
• Giyim ve kuşam 553 milyon TL
• Kırtasiye 338 milyon 
• Su temizlik malzemesi 289 milyon TL
• Özel malzeme 220 milyon TL
 

Birgün