Tüm Emekliler Sendikası kapatıldı

Tüm Emekliler Sendikası, Ankara Valiliği’nin açtığı dava nedeniyle kapatıldı. Sendikadan yapılan açıklamada, “Daha önce üst mahkemede bu davayı kazanmıştık, yeniden kazanacağız” denildi

Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli Sen) Merkez Yürütme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, sendikanın mahkeme kararıyla kapatıldığı belirtildi. Kapatma kararına tepki gösterilen açıklamada, “Ankara Valiliği Ankara İş Mahkemesi'nde sendika kuruluşunda eksiklikler olduğu gerekçesiyle sendikanın kapatılması için dava açmıştır. Mahkeme temyiz yolu açık olmak üzere, Sendikamızın kapatılmasına ancak yasal süreçler tamamlanıncaya kadar faaliyetlerimize devam edebileceğimize hükmetmiştir” ifadeleri yer aldı.

“Bundan sonra da bu yolda devam edeceğiz” denilen açıklamada, “Bu karar emeklilerin sendikal örgütlenmesine çıkarılan ilk engel olmadığının bilinciyle, bu güne kadar karşılaştığımız engelleri nasıl aştıysak nasıl hukuksuzluklara karşı mücadele ettiysek bu engeli de aşacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, bu engeli aşacak örgütlü gücümüz, mücadele birikimimiz mevcuttur” denildi.

KAZANMIŞTIK, YİNE KAZANACAĞIZ

Tüm Emekliler Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Daha önce üst mahkemede bu davayı kazanmıştık, yeniden kazanacağız. Çünkü sadece hukuken değil; sosyal, siyasal, tarihsel olarak da haklıyız. Hem hukuksal olarak hem de örgütlü olduğumuz her yerde mücadelemize ve var olmaya devam edeceğiz” denilerek yaşanan hukuki süreçler şu şekilde anlatıldı:

“Hepinizin bildiğini üzere daha önce Ankara Valiliği tarafından Tüm Emekliler Sendikasının kapatılmasına karar verilmişti. Bu karar Ankara İdare Mahkemesine dava edilmiş, ilk derece mahkemesi davayı reddetmiş olmasına rağmen Bölge İdare Mahkemesi haklılığımızı kabul etmiş ve Türkiye'de herkesin izin almaksızın kayıtsız ve şartsız olarak sendika kurabileceği yönünde hüküm kurmuştu.

VALİLİĞİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA KARAR VERİLDİ

Bugün ise Ankara Valiliği Ankara İş Mahkemesinde sendika kuruluşunda eksiklikler olduğu gerekçesiyle sendikanın kapatılması için dava açmıştır. Yargılama; deliller toplanmaksızın yapılmış ve hatta valiliğin anlaşılmayan, sendikal eksikliklerin neler olduğunu belirtmeyen dilekçesini açıklanmasını istemiş olduğumuz halde tüm taleplerimiz reddedilerek tamamen Valiliğin talebi doğrultusunda karar verilmiştir. Mahkeme temyiz yolu açık olmak üzere, Sendikamızın kapatılmasına ancak yasal süreçler tamamlanıncaya kadar faaliyetlerimize devam edebileceğimize hükmetmiştir.

KAPATMA KARARININ GİZLİ GEREKÇELERİ

Bir kez daha ülkemizdeki hukuk sisteminin noter sistemine dönüştürüldüğü tescil edilmiştir. Düzenin, siyasal iktidarın ve sarayın uygulamalarına karşı durmak, hakkımızı aramak, hak ettiğimizi istemek, insanca yaşamak, kardeşçe yaşamak ve barış istemek demek ki kapatılmamıza gizli gerekçe olmaktadır.”