YÖK'ün ''yüz yüze eğitim mi'', ''uzaktan eğitim mi'' anketi açıklandı

YÖK'ün ''yüz yüze eğitim mi'', ''uzaktan eğitim mi'' anketi açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçtiğimiz hafta içerisinde koronavirüs salgını sürecinde yükseköğretim kurumlarında yürütülen online eğitim ile ilgili düzenlenen anketin sonuçları belli oldu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ve yaklaşık 28 bin öğretim elemanının katıldığı YÖK anketinin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Anketin sonuçlarına göre, baharda yüz yüze eğitim olsun diyen öğrencilerin oranı yüzde 27’de kalırken uzaktan eğitim isteyenlerin oranı ise yüzde 47 oldu.

Ankette, uzaktan eğitim sürecinde internet erişiminin yeterli olduğunu söyleyen öğrencilerin oranı yüzde 97. YÖK’ün yetki devrini isteyen öğrencilerin oranı yüzde 43, öğretim elemanlarının oranı ise yüzde 72. Öğrencilerin yüzde 78’i, öğretim elemanlarının ise yüzde 94’ü yüz yüze eğitim konusunda alınacak kararın Sağlık Bakanlığı’na sorulmasını destekliyor.

 Yapılan anketle ilgili açıklama yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç, şunları kaydetti:

"Yeni YÖK olarak, geçtiğimiz hafta içerisinde salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarımızda yürütülen online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmak amacıyla “öğrenci ve öğretim elemanlarımıza” yönelik yaptığımız anket büyük ilgi gördü.

207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanının gönüllü olarak katıldığı anketimiz yükseköğretime ilişkin şimdiye kadar yapılan "en yüksek katılımlı" anket oldu.
Gerçekleştirdiğimiz bu önemli anket çalışması neticesinde çıkan küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarımızdaki uzaktan öğretim sürecine ilişkin bütün sonuçları tüm boyutlarıyla analiz ettik.

 Bu anket çalışmamız yükseköğretimimizde bundan sonraki karar verme süreçlerimizde önemli bir yol haritası oluşturacak. Anketimize katılan, katkı veren başta Rektörlerimiz olmak üzere bütün öğrenci ve akademisyenlerimize teşekkür ederiz."

1 MİLYON 255 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

Çevrim içi eğitim süreciyle ilgili değerlendirme, iletişim ve paylaşım gibi konularda farkındalık oluşturmak için yapılan ankete 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanı gönüllü olarak katılmıştı.

 “Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı” çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, üniversitelere yetki devri ve paylaşımı önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilen anket çalışması ile küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edildi.

Yapılan bu anketi, YÖK'ün bundan sonraki eğitim-öğretim uygulamalarına ilişkin karar verme süreçlerinde önemli bir yol haritası oluşturacağı belirtildi.

 
 YÜKSEKÖĞRETİME İLİŞKİN "EN YÜKSEK KATILIMLI" ANKET OLDU

YÖK tarafından Türkiye'de yükseköğretime ilişkin "en yüksek katılımlı" ve "hizmet alımı" olmadan yapılan ankete katılan öğrencilerin yüzde 55'inin kız, yüzde 45'inin erkek, öğretim elemanlarının ise yüzde 43'ünün kadın yüzde 57'sinin erkek olduğu görüldü.

Ankete katılanların yüzde 74'ü lisans, yüzde 22'si ön lisans ve yüzde biri doktora öğrencisiyken, öğretim elemanlarının yüzde 45'i sosyal bilimler ve yüzde 32'si de fen ve mühendislik bilimleri alanlarından yer aldı.

 YÖK'ÜN YETKİ DEVİRLERİNE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 43'Ü OLUMLU BAKTI

YÖK'n, salgın süreci de dâhil esnek yönetim anlayışı ile üniversitelere yetki devrinin değerlendirilmesi konusuyla ilgili öğrencilerin yüzde 43'ü ve öğretim elemanlarının yüzde 72'si "yetki devri" hakkında olumlu görüş belirtti. Özellikle öğrencilerin bu konu üzerindeki düşük seviyede kalan desteği anlamlı bulundu.

 ÖĞRENCİLERİN İNTERNETE VE DİJİTAL DERS İÇERİKLERİNE ERİŞİMİ

Öğrencilerin yüzde 83'ü ve öğretim elemanlarının yüzde 97'si uzaktan eğitime erişimi sağlayan elektronik cihazlarının bulunduğunu, öğretim elemanlarının yüzde 89,6'sı ve öğrencilerin ise yüzde 97'si internet erişimlerinin yeterli olduğunu bildirdi.

ÇEVRİM İÇİ SUNULAN DERS MATERYALLERİ VE İÇERİKLERİNDEN YARARLANABİLME DURUMLARI

Öğrencilerin yüzde 90'ı çevrim içi eğitimde sunulan ders materyalleri ve ders içeriklerinden yararlanabildiğini ve yüzde 25'i derslerin çevrim içi yapılıyor olmasının öğrenmeye etkisinin olumlu yönde olduğunu kaydetti. Öğrencilerin yüzde 48'i çevrim içi eğitimin, eğitim hayatını olumlu etkilediğini ya da etkisinin belirgin olmadığı ve yüzde 37'si çevrim içi eğitim sürecinde hem kendisine hem de derslere daha fazla zaman ayırdığını belirtti.

 ÖĞRENCİLERİN BAHAR DÖNEMİNDEKİ EĞİTİM TERCİHİ

Öğrencilerin yüzde 27'si bahar dönemindeki eğitim sürecinin "yüz yüze" olmasını isterken, yüzde 47'si "çevrim içi" olmasını ve yüzde 26'sı ise karma bir şekilde yapılmasını tercih etti. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46'sı Kovid-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29'u tamamen çevrim içi olmasını ve yüzde 25'i ise karma olmasını istedi.

 ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEVRİM İÇİ EĞİTİME DAİR GÖRÜŞLERİ

Öğretim elemanlarının yüzde 69'u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını belirtirken, yüzde 43'ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını ifade etti.

Öğretim elemanlarının yüzde 61'i çevrim içi eğitim sürecinin ders verme dışındaki akademik faaliyetlere etkisinde bir değişiklik olmadığını veya olumlu yönde etkilediğini ve yüzde 64'ü eğitimleri verimli yürütebilmek için ciddi bir güçlük yaşamadığını belirtti.

Öğretim elemanlarının yüzde 74'ü yeni teknolojik ve pedagojik beceriler edindiğini belirttiği ankette yüzde 61'i bahar döneminde eğitimlerin çevrim içi, yüzde 26'sı karma ve yüzde 13'ü yüz yüze olmasını istedi.

Öğretim elemanlarının yüzde 44'ü salgın dönemi sonrasında eğitimlerin yüz yüze, yüzde 56'sı ise derslerin çevrim içi veya çevrim içi destekli olmasını tercih etti.

 

 

 

Seçiniz...