Denizcilik Bakanlığı gerekiyor!

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı hükümet sistemi idari yapımızı değiştirdi.


Bakanları, devlet başkanı atıyor; TBMM açısından gensoru işlevsiz hale gelmiş bulunuyor. 


Külliye'de her alanda uzman geniş kadrolar var.


Ancak bu durum bir yana, Dünyanın gerçeği ve ülkemizin temel ihtiyaçları bir yana...


Bu cümleden olmak üzere, Türkiye'mizin bir Denizcilik Bakanlığı kurumuna ihtiyacı büyüktür...


Denizcilik Bakanlığının kurulması eskiden bir özlem ise bugün bir mecburiyettir. Kurulmaması asıl ve gizli maliyettir.


Dahası karaların güvenliği ve tarım deseninin korunması gibi olgulara böyle bir yapının önemli katkıları olacaktır. 


Denizcilik Bakanlığı gün yitirmeden kurulmalıdır!


Sonsuza kadar da devlet hiyerarşisi içinde var olmalıdır. 


Mavi Vatan'a ve ilgili tüm kavramlara bu yolla daha etkin sahip çıkabiliriz. 


Yük, yolcu taşımacılığı, liman marina tesisleri, gemi, yat tasarımları, denizlerimizden verimin ve üretimin planlanması, denizler ve kıyıların temizliği, genç kuşaklara denizciliğin sevdirilmesi ve akademik çalışmaların desteklenmesi açısından böyle bir bakanlık Türkiye'mize eşsiz katkılar ve katma değerler sağlayabilir.

 

Denizcilik bilimdir, teknolojidir, eğitimdir, rekabettir, ekonomik kalkınma ve turizm gelirlerini maksimize etmektir ve her şeyden önce Tam Bağımsızlık'tır.


Denizlerin ve denizciliğin önemini en derinden ve erkenden kavrayan Atatürk olmuş ve "Denizciliği Türk'ün Milli ülküsü" olarak ifade etmiştir. 


Daha ne olsun?


"Su akar biz bakar" noktasından hızla sıyrılmaya bakmalıyız. 


Gözümüzü aydın ufuklara dikmeli, iç denizlerimizde ve okyanuslarda refaha ve özgürlüğe doğru tam yol seyret'meliyiz!

 

Diğer Yazıları
Ekonomide ince işler !
Fareli köyün kavalcıları ve futbol
Miyop Toplum !
Dünya ve Türkiye!
Daha yaşanılabilir bir Dünya!