Yıllık izin hakkı ve bilinmesi gerekenler

Güncelleme:

Önümüzde ki aylardan itibaren bir yılın yorgunluğunu atmak, bedenen ve ruhen dinlenmek için tatil planları yapılacak. Tatile çıkarken kullanacağımız Yıllık izinlerimiz ile ilgili ne kadar bir bilgiye sahibiz. Yıllık izin haklarımız nelerdir ? Yıllık izin kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ?

 Yıllık  izin ne zaman hak kazanılır?

İşe başlanılan tarihten itibaren, deneme süresi de dâhil en az bir yıl çalışılması halinde yıllık ücretli izne hak kazanılır. Ancak ardı ardına ya da farklı tarihlerde aynı işverene ait değişik işyerlerinde çalışılmış ise, yıllık izne hak kazanılması için gerekli olan bir yıllık süreyi hesaplarken bu işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplanması gerekir.

Tüm çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir haktır. İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor.

  • 1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün,
  • 5-15 yıl arası 20 gün,
  • 15 yıl ve daha fazlası için 26 gün izne hak kazanılır.
  • 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamaz.


Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?

İş Kanunu’nda belirtilen 14, 20 ve 26 günlük yıllık izin süreleri İş günü olarak belirlenmiş olup, hafta tatilleri dâhil edilmemiştir. Yıllık izinler kullanılırken, izin süresine rastlayan hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinin bu sürelere ilave edilmesi gereklidir. Örneğin 14 günlük yıllık izne ayrılan bir işçi, bu süreye 2 gün de hafta tatili rastlayacağından, fiilen 16 gün yıllık izin kullanacaktır.

Yıllık iznin uzakta geçirilmesi durumunda yol izni kullanılabilir mi?

Yıllık iznin işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirilmesi durumunda, bu durumun belgelendirilmesi koşuluyla yol izni talep edilmesi halinde, işveren işçiye 4 güne kadar yol izni vermek zorundadır. Ancak bu izin süresi ücretsiz olacağı için, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

Yıllık izinler bölünebilir mi ?

Yıllık izinler son düzenlemeye göre ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir.

Yıllık izin kullanacak işçi ,izin ücretini peşin isteyebilir mi ?

Yıllık izin, ücretli olarak kullandırılması gereken bir izindir. İşveren, kullanılan yıllık izin süresine ait ücreti, işçi izne çıkarken peşin olarak vermek ya da avans olarak ödemek zorundadır. Ancak yıllık izin süresi için işçiye ödenecek ücrete fazla çalışma ücretleri, primler ve sosyal yardımlar dâhil edilmez.

işçi yıllık izin süresi içinde başka bir işyerinde çalışabilir mi ?

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri istenebilir.

İzin İstenilen zaman da kullanılabilir mi ?

Çalışanın bu hakkı olmasına rağmen, çalışma düzeni bakımından burada takdir hakkı işverendedir.

Kullanılmayan Yıllık izinler yanar mı ?

İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi halinde son maaştan parası ödenir.

Gazetecilerin yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır ?

Gazeteciler diğer çalışanlardan farklı olarak izin hakkı kullanıyor. Gazeteciye en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla 4 hafta izin kullandırılır. Meslekte hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır.