Danıştay basın kartında sigortalılık şartını durdurdu

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), basın kartı yönetmeliğinin “Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartları” düzenleyen 6’ncı maddesine karşı açtığı davayı kazandı. Danıştay 10’ncu Dairesi, gazetecilerin basın kartı alabilmesi için şart koşulan ‘sigortalılık’ hükmünün yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Danıştay basın kartında sigortalılık şartını durdurdu
A+ A-

Danıştay, gazetecilerin basın kartı alabilmesi için “5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış ve sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması” şartını getiren hükümdeki sorumluluğun gazeteciye değil işverene ait olduğunu belirtti.

Sigorta primlerinin ödenmesinin, ilgili kanun gereği işverenin yükümlülüğünde olduğunu hatırlatan Danıştay 10. Dairesi, değerlendirmesinde şunları vurguladı:

“İşçi pozisyonundaki gazetecilere sigorta primlerinin ödenmemesi durumundan dolayı basın kartı verilmeyerek mesleklerini icra etmelerinin engelleneceği anlaşıldığından, gazetecilere basın kartı verilirken sigorta primlerinin ödenmiş olması şartının aranmasına ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” Danıştay 10. Dairesi, adli tatilin ardından ÇGD’nin basın kartı yönetmeliğindeki maddelere iptal istemini de görüşerek karara bağlayacak.