İBB’den Validebağ için yol haritası

İBB’den Validebağ için yol haritası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Üsküdar’da bölge sakinlerinin nöbet tutarak koruduğu doğal sit alanı Validebağ Korusu’yla ilgili olarak yol haritası çıkardı.

Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’na yapmak istediği projenin planlarına ilişkin İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kararda, inşaat sürecinin korudaki ekosistemi olumsuz yönde etkileyip sonunda kullanıcı sayısını artırarak çöküşüne neden olacağı belirtilmişti. 

 Ancak bu karara rağmen, belediyeye bağlı ekiplerin son zamanlarda bölgede düzenlemeler yaptıkları görülüyor.

‘Validebağ Gönüllüleri’nin verdiği bilgiye göre dün Üsküdar Belediyesi’ne ait iş makinesi, kamyon ve işçiler koruya kum ve moloz döktü. Belediye ise bu iddiaları reddetti.

Bölgedeki sorunun çözümü için İPA, 5 Eylül’de ‘Validebağ’ın Geleceği Çalıştayı’nı düzenlemişti. Çalıştayda Validebağ Korusu’nun mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri tartışılmış, korunun geleceğine ilişkin politika belgesi yayınlanmıştı.

Belgede mevcut sorunlarının çözümüne ilişkin ‘bütünleşik koruma ve planlama’, ‘katılımcı yönetim ve şeffaflık’, ‘ekolojik hassasiyet’, ‘önleyici koruma’ ve ‘afetlere karşı dayanıklılığın artırılması’ başlıklarından oluşan çözüm önerileri yer alıyor.

Bu öneriler arasında şunlar var:

Ekosistem temelli yönetim planı / strateji belgesi hazırlanması
Bütünleşik ve erişilebilir envanter çalışması yapılması
Kültürel peyzaj analizi çalışması yapılması
Taşıma kapasitesinin belirlenmesi
Koruma amaçlı imar planları hazırlanması
Ziyaretçi yönetim planı oluşturulması
Korudaki etkinliklerin kısıtlanması

Belgede, yaban hayatın devam ettiği, biyolojik çeşitlilik açısından zengin ve kuş göçleri için önemli bir yeşil alan olan Validebağ Korusu’nun bu özelliğini kaybetmemesi için atılması gereken adımlar belirlendi. Ayrıca koruda bulunan 11 kültür varlığının korunmasına ilişkin de öneriler bulunuyor.

‘Seçenek yok’

Hazırlanan strateji belgesinin önemini vurgulayan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan: “Bir şehir plancısı olarak ifade etmeliyim ki, bugün kentlerimizin ekosistemini korumak ve afetlere karşı dayanıklı hale getirmek dışında bir seçenek yok. Aksi takdirde İstanbul’u geleceğe hazırlamamız ve güçlendirmemiz mümkün değil. İlgili ve yetkili tüm kurumlar konuya bu hassasiyet ve bakış açısıyla yaklaşmalı” dedi.