Hacizli mallar artık böyle satılacak

Hacizli mallar artık böyle satılacak
Güncelleme:

Hacizli malların satışında açık arttırmayla fiziksel satış dönemi sona eriyor. Artık hacizli mallarda pilot uygulamayla başlayan "elektronik ortamda açık artırmayla satışı yöntemi" tüm Türkiye'de uygulanacak....

Hürriyet'ten Oya Armuçtu'nun haberine göre; yeni modelle artık mezat salonlarında gerçekleştirilen fiziki satış dönemi kapanacak. Bu malların açık arttırma işlemleri tamamen elektronik ortamda yapılacak. 8 Mart 2023’e kadar Türkiye çapında uygulamaya geçirilecek.

Açık arttırmayla satış işlemlerinde, taşınırın açık arttırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık arttırma ilanı, açık arttırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanımında zorunluluk bulunuyor.

Arttırmaya katılabilmek için hacizli malın değerinin yüzde 10’unu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç arttırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zorunlu.

Portalda yapılan açık arttırmada teklif verme süresi 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan sözleşmenin katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekli. Açık artırmada, teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek.

Oya Armutçu'nun yazısının tamamı için...