Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi müjdesi

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK), tarımsal üretime, üretim konularına göre 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen miktarda düşük faizli yatırım ve işletme kredisi verecek.

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi müjdesi
A+ A-

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal üretim için düşük faizli kredi verecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Ziraat Bankası (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kriterlerine uygun olmak koşuluyla, bu kararda belirtilen usul, esas, limit ve oranlar dikkate alınarak, gerçek ve tüzel kişi üreticilere, sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere, Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Tarım ve Orman Bakanlığı7nın görev alanı içinde yer alan tarımsal amaçlyı kooperatiflere, tarımsal amaçlı üretici birliklerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne, yalnızca lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmelerine, Banka ve TTK tarafından 1/1/2020 - 31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Bankaca tarım kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından, kredi konuları itibarıyla aşağıdaki tablodaki belirtilen oranlarda indirim yapmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarım kredisi kullandırılabilir" denildi.
 
Buna göre, kredi kapsamında; gerçek ve tüzel kişi üreticiler, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve üretici birlikleri, TİGEM, yalnızca lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri yer alıyor.

Krediler, Ziraat Bankası ve TTK'lar 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 tarihleri arasında, bankaca tarım kredilerine uygulanan cari faiz oranlarından, kredi konularına göre, bu kararla belirlenen oranlarda indirim yapılmak suretiyle kullandırılacak.

Karar çerçevesinde, banka ve TTK'lar tarafından, üretim konularına göre üst limiti 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen miktarlarda ve yüzde 100'e varan indirim oranlarıyla, kapsam dahilindeki üreticilere kredi sağlanacak.

Kredi kullanan üreticiler adına gelir kaybı ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine konulacak ödenekten karşılanacak.

Kullandırılan krediler, krediye konu ürün ve varlıkların söz konusu tarihler arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespiti durumunda, ertelenebilecek veya taksitlendirilebilecek.
 
Kredilerin, üretim konusuna bakılmaksızın bir yıl süreyle ertelenmesi halinde yüzde 25, taksitlendirilmesi durumunda ise yüzde 20 oranında faiz indirimi yapılacak.

Gerçek ve tüzel kişiler, erteleme ve taksitlendirmeye dair madde hükümlerinden aynı üretim konusuyla ilgili olarak art arda en fazla üç kez yararlanabilecek. Madde hükümleri, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişileri kapsamıyor.