AYM, yürürlükten kalkan kanun maddesini iptal etti

AYM, yürürlükten kalkan kanun maddesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), yürürlükten kaldırılan 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’ndaki çarşı ve mahalle bekçiliği alımındaki "6 aydan fazla hapis" cezası almama şartını oybirliği ile iptal etti.

Gaziantep 2. İdare Mahkemesi bakmakta olduğu bir dava dosyasının ardından, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. Maddesi’nin E bendinde yer alan “Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla AYM’ye başvurdu. AYM, başvurunun ilk incelemesini 19 Şubat 2020 tarihinde yaparak dosyanın esasına geçilmesini kararlaştırdı. Başvuruyu 15 Ekim 2020 tarihinde esastan görüşen AYM başvuruyu kısmen kabul ederek oybirliğiyle iptal kararı verdi.

AYM, Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nin bakmakta olduğu davanın “Ağır hapis” ibaresiyle ilgisi olmadığını belirterek, yetkisizlik gerekçesiyle bu hüküm yününden yapılan başvuruyu reddetti. Ancak AYM, “6 aydan fazla hapis…” hükmünü ise esastan inceleyerek, oybirliği ile iptaline karar verdi.

'TAKSİRLE İŞLENEN SUÇLAR ENGEL TEŞKİL ETMEMEKTEDİR'

AYM kararında, sadece kasten işlenen suçların kamu görevine girmede engel olabileceğini ifade ederek, kamu hizmetine giriş bakımından taksirle işlenen suçların engel teşkil etmediği kaydedildi.

Kararda, "Devlet memurluğuna alınmaya ilişkin genel şartlar arasında yalnızca suçun kasten işlenmesi halinde mahkumiyetin engel teşkil edeceğinin düzenlendiği görülmektedir. Bu itibarla çarşı ve mahalle bekçilerinin yardımcı olduğu genel kolluk veya diğer kamu düzeni ile ilgili kamu görevlilerinin kamu hizmetlerine girişi bakımından da taksirle işlenen suçlar engel teşkil etmemektedir" denildi.

KANUN YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞTI

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yeni yasanın kabulüyle birlikte yürürlükten kalkmış, 11 Haziran 2020 tarihinde kabul edilen 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’na göre bekçi alımı yapılmaya başlanmıştı.

Yeni yasada, AYM'nin iptal ettiği düzenleme bulunmuyor. Kanunda alım şartlarıyla ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar ve İçişleri Bakanlığı’nın eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlara bakıldığı anlatılıyor.
 
 

Etiketler AYM bekçi karar