Bölge mahkemesi, ByLock kararı mahkûmiyetini bozdu

Bölge mahkemesi, ByLock kararı mahkûmiyetini bozdu
Güncelleme:

Denizli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ-PDY davalarında silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla yargılanan Hacer Ayhan Aydın hakkında ByLock kullandığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası hükmü bölge mahkemesince bozuldu.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozma gerekçesini 4 maddede sıraladı.

Cumhuriyet'te yer alan göre, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararla ilgili olarak isnaf yoluna başvurulduğunu belirtti. İncelemenin de başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre yapıldığının altı çizildi.

İncelemeyle ilgili yapılan değerlendirmeler şöyle:

"MİT raporundan başka delil yok"
“Sanık Hacer Ayhan Aydın’ın kendisine ait telefonlara Bylock programı yükleyip iki kez kullandığına ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatının raporunda başka delil bulunamamaktadır” denildi.

MİT’in 9 Aralık 2016 tarihinde tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen Bylock sistemine dair teknik analiz ve raporunda belirtilen bilgiler ışığında inceleme yapıldığı anlatılan kararda

1- Sanık Hacer Aydın’ın cep telefonunun ele geçirildiği adreste FETÖ/PDY örgütü soruşturması kapsamında arama yapılıp yapılmadığı, arama yapılmış ise suç unsuruna rastlanıp rastlanmadığı, adreste bulunan Fatma Özkan, Ayşe Nesibe Kurt, Raziye Tanrıkulu ve Yasin Özkan hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili soruşturma bulunup bulunmadığı, adı geçen şahıslar ile sanık Hacer Aydın’ın irtibatlı olup olmadığı konusunda araştırma yapılmaması,

2- Sanık Hacer Aydın’ın Bylock’u hangi tarihler arasında kaç kez kullandığı, Bylock uygulaması üzerinden sesli görüşme yapıp yapmadığı, yapmışsa kimlerle yaptığı, elektronik posta ve yazılı mesaj sistemini kullanarak örgütsel haberleşme yapıp yapmadığı, (Yazılı mesaj ve e-mail gönderip göndermediği, alıp almadığı) örgütsel haberleşme yapmış ise kimlerle haberleştiği, içerikleri ve örgütsel yazışma yapmış olduğu kişilere ilişkin FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında soruşturma olup olmadığının araştırılmaması,

3- Sanığa ait Bylock programının kullanıldığı iddia edilen hatlara, Bylock programının ilk kez yüklendiği tarih olarak bildirilen (23/12/2014 ve 25/08/2014) tarihler ile bu tarihlerden sonra bu numaradan arayan ve aranan kayıtlan gösterir HTS raporları temin edilerek, bu hatlardan görüşme yapan kişilerden sanık Hacer Aydın’ı tanıyıp tanımadıktan Hacer Aydın ile görüşüp görüşmediklerinin tespiti ile gerekirse bu kişiler hakkında FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında soruşturma bulunup bulunmadığının araştırılmaması,

4- Bylock programının soruşturma dosyasında geçen IMEI numaralarından araştırma yapılarak, bu telefonların sanık Hacer adına kayıtlı hatlar dışında başka kişiler adına kayıtlı hatlarda kullanılıp kullanılmadığı, başka kişiler adına kayıtlı hatlarda da kullanılmış ise kim/kimler tarafından kullanıldığının tespit edilip araştırılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken belirtilen hususlar yerine getirilmeden sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi, CMK’nun 289/1-h maddesince kesin hukuka aykırılık hallerinden olduğundan sanık müdafıinin istinaf talebinin kabulü ile CMK’nun 280/1-b maddesi atfıyla CMK’nun 289/1-h maddesi uyarınca hükmün bozulmasına dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu CMK.nun 286/1. Maddesi uyarınca b maddesi atfıyla CMK’nun 289/1/h maddesince hükmün bozulmasına karar verildi.

Karar ise 4 Nisan 2017 tarihinde oy birliği ile alındı.

Cumhuriyet