Kırmızı listedeki Samsun'da yeni koronavirüs kararları

Kırmızı listedeki Samsun'da yeni koronavirüs kararları
Güncelleme:

Koronavirüs risk haritasında ''çok yüksek riskli'' iller arasında yer alan Samsun’da salgının kontrol atına alınması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca yeni kararlar alındı.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Kovid-19’a karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı. 2 Mart tarihi itibarıyla başlayan yeni ‘kontrollü normalleşme süreci’nde alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 133 sayılı toplantısında ve daha sonra 137 sayılı toplantısında ve 3 sayılı toplantısında belirtilen ‘sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi’nde yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine karar verilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamasının; hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında devam etmesine, hafta sonlarında ise; ilimiz ‘çok yüksek risk’ grubunda olduğundan cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arası ve cumartesi 21.00’den başlayarak pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde uygulanmasına, ilimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma sürelerinin 3 saatten 4 saate çıkarılmasına, bu sürenin 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için 10.00-14.00 saatleri arasında uygulanmasına, 20 yaş altı vatandaşlarımız için ise 14.00-18.00 saatleri arasında uygulanmasına, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, çok yüksek risk grubunda yer alan ilimizde bulunan yeme içme yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.), 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine, işyeri içerisinde hizmet sunmamalarına, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmasına devam edilmesine, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine, yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ertelenmesine, denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin valilik/kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına, nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden valilik/kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına, 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kamudaki çalışma saatlerinin tüm Türkiye’de normale döndürülmesine, bu kapsamda ilimizde kamuda mesai saatlerinin 08.30-12.30 / 13.30-17.30 şeklinde uygulanmasına, ( Valiliğimizce gerek görülmesi halinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.) Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, toplantıya katılan üyelerce oybirliğiyle karar verilmiştir” denildi.