Muhtarlara yeni görev: Artık hepsi yasal olarak muhbir olacak

Muhtarlara yeni görev: Artık hepsi yasal olarak muhbir olacak
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtarlara verdiği muhbirlik talimatı yasallaşıyor. Özlük haklarında düzenleme öngören taslakta, muhtarlara huzur ve güvenin sağlanması için kolluğa yardım etmek ve bu konularda mülki amire bildirimde bulunma görevi resmen veriliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak görüşe açılan yasa teklif taslağında, muhtarlara yeni görevler de tanımlanıyor.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre 442 Sayılı Köy Kanunu’nu değiştiren ve yeni hükümler ekleyen taslağa göre, “Muhtarın göreceği devlet işleri” arasında yer alan “Dirlik ve düzenliği korumak” görevi şöyle düzenleniyor: “Köyde huzur ve kamu düzeninin sağlanmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak, gerektiğinde bu kamu idarelerince köy hakkında talep edilen bilgi ve verilerin toplanmasına yardımcı olmak.”

Taslakta muhtarlar için “Mahallin mülki amirince kendisine verilen görevleri yapmak” şeklinde istenildiği gibi kullanılabilecek yeni bir görev tanımı daha yer aldı.

Taslağa göre, 2021 rakamları ile aylık 2 bin 430 TL olan muhtar ödeneğinin yanı sıra muhtarlıklara merkezî yönetim bütçesinden yılda iki ödenek daha yardım yapılacak. Cumhurbaşkanı, mart ve eylül aylarında mahalle ve köy hesabına aktarılacak bu yardımları iki katına kadar artırabilecek.

 

Birgün