O kurulların üyelerinin görevleri sona erdi

KHK ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyeliklerinin sona erdiği, 10 gün içinde yeniden seçim yapılacağı kaydedildi.

O kurulların üyelerinin görevleri sona erdi
A+ A-

Resmi gazete'nin mükerrer sayısında olağanüstü hal kapsamında bazı  tedbirler alınması hakkında 673 sayılı kanun hükmünde kararname yayımlandı.

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınmasının; Anayasanın  121'inci maddesi ile Olağanüstü Hal Kanununun 4'üncü maddesine göre,  Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldığı  belirtildi.

KHK'da ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan  ve üyelerinin üyeliklerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erdiği ve  10 gün içinde 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve  Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda belirlenen usule göre yeniden seçim  yapılacağı kaydedildi.

AA