Hem yaptırım, hem teşvik! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı

Hem yaptırım, hem teşvik! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı

Avrupa Birliği tarafından Türkiye ile ilgili üye ülkelere gönderilen raporda hem yaptırım hem de teşvik kararlarının olması dikkat çekti.

İlk iki maddede Mülteci Mütabakatı işbirliği ve bu bağlamda tarafların yerine getirmesi gereken yükümlülükler bulunuyor.

Üçüncü madde ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesiyle ilgili. Borrell bu bölümde yapılacak işbirliklerinin her iki tarafın da menfaatine olacağını vurguluyor ve AB üye ülkelerinin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve kapsamının genişletilmesi için Komisyona yetki verebileceğine işaret ediyor. Raporda bu adımın Türkiye'deki ekonomik reformlar için de rehber olabileceği belirtiliyor.

Dördüncü maddede askıya alınan üst düzey siyasi diyalogun ekonomi, enerji, ulaşım, siyasi gelişmeler, güvenlik ve dış politika gibi alanlarda yeniden başlatılması öneriliyor. Siyasi diyalogun iklim, iç güvenlik, dinler ve kültürler arası ilişkilerde de genişletilebileceği belirtiliyor.

Beşinci ve son öneri ise toplumlar arası temasların artırılmasıyla ilgili. Burada Komisyonun Türkiye'nin Eramsus+ veya Ufuk Avrupa gibi programlara katılımını kolaylaştırmaya devam etmek istediği aktarılıyor.

5 MADDE YAPTIRIM
Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlere girişmesi halinde ise "kısıtlayıcı tedbirler" uygulanması öneriliyor. Borrell'in hazırladığı raporda "akıllı, ölçeklendirilebilir ve geri çevrilebilir" olması beklenen yaptırım niteliğindeki tedbirler de teşvik gibi 5 maddede sıralanmış.

İlk iki maddede sondaj faaliyeti nedeniyle yaptırım uygulanan kişiler listesine yeni isimlerin dahil edilmesi ve yaptırımların tüzel kişilere genişletilmesi var.

Üçüncü maddede Avrupa Yatırım Bankası ve diğer mali kurumların desteklerinin kısıtlanabileceği belirtiliyor.

Dördüncü madde Türkiye için önem taşıyan turizm sektörüne yönelik. Turizm tedarik hizmetlerine getirilecek yasaklar veya seyahat kısıtlamalarıyla yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor.

Beşinci maddede ise enerji ve ilgili sektörlere ilave tedbirler getirilmesi, belirli ürün ve teknolojilere ihracat ve ithalat yasaklarının uygulanması öneriliyor.

Haberler.com