İnce: Demokrasiden ışık hızıyla uzaklaşıyoruz

İnce: Demokrasiden ışık hızıyla uzaklaşıyoruz

Muharrem İnce, özelleştirmelerde ilk ve son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesine tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle Yüksek Planlama Kurulu'na verilen yetkiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da toplandı.

Buna göre özelleştirmelerde ilk ve son karar Erdoğan'da olacak.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce genelgeye tepki gösterdi. İnce'nin tweet'leri şöyle: 

1- Özelleştirme özelleştirilmiştir. Her alanda tek yetkili olan Recep Tayyip Erdoğan, özelleştirmeyi de tekeline almıştır. Ayrıca, ülkenin ekonomik hayatıyla ilgili bütün üst düzey kararları alan Yüksek Planlama Kurulu’nun yetkileri Cumhurbaşkanlığında toplanmıştır.

2- Tek bir kişinin ya da kurumun, ülkeyle ilgili her kararı almaya yetkili olması bir cinnet durumudur. Hiç kimsenin ya da hiçbir kurumun gücü, zamanı, bilgisi ve çalışması büyük bir ülkenin devasa sorunlarını çözmek için yeterli olamaz.

3- Gücün anayasal kurumlara dağıtıldığı, dengelendiği ve denetlendiği bir rejim olan demokrasiden ışık hızıyla uzaklaşıyoruz.

4- Güçler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan demokratik sisteme süratle dönülmediği taktirde, oluşan yüksek güç zehirlenmesi, ülkenin bugününü ve yarınını tahrip etmeyi sürdürecektir.

Özelleştirmede son karar Erdoğan'daÖzelleştirmede son karar Erdoğan'da