Sayıştay’da FETÖ kararları

Sayıştay’da FETÖ kararları

Kamu kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle görevli Sayıştay'da ikisi başdenetçi 7 çalışanın FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten çıkarılmalarına karar verildi.

Sayıştay, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 35’inci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon kararıyla kurumda görevli 4 uzman denetçi, 2 başdenetçi ve 1 denetçi yardımcısının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılmalarına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şöyle denildi.

Sayıştay Başkanlığı’nda meslek mensubu olarak görev yapan Uzman Denetçiler Ömer Duran, Hasan Altındal, Kemal Taştekin, Seval Yurtçu Durmuş, Başdenetçiler Ali Ayyıldız ve Muhammet Recai Beşçocuklu ile Denetçi Yardımcısı Fatih Önder’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına,

Bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içerisinde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 35’inci maddesi uyarınca oluşuturulan Komisyon nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunulabileceğine,

30 Haziran 2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.