Yeni askerlik sisteminde ilgili flaş gelişme

Yeni askerlik sisteminde ilgili flaş gelişme
Güncelleme:

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen yeni askerlik sistemi teklifinin üçüncü bölümünde yer alan 61, 62, 63. maddeleri ile Geçici 1. maddesi kabul edildi.

Askeralma Kanun Teklifi'nin üçüncü bölümünde kabul edilen maddelere göre, kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yönetmelik, kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak.

Teklifin, 62. maddesinde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin ortak önergesiyle değişiklik yapıldı.

Buna göre, askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara, 7600 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarını geçmemek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek tutarca ilave harçlık ayrıca ödenecek. Hizmetin fiilen görülmediği zamanlar için ilave harçlık ödenmeyecek.

Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin, bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek. 
Kanun teklifiyle, yedek astsubaylık statüsü ihdas edildiği için söz konusu ekleme doğrultusunda yasal uyum sağlanması amacıyla diğer mevzuatta değişiklikler yapılıyor.

Kanunun yürürlüğe girmesi durumunda uygulama alanı kalmayacak olan kanunlar da mülga ediliyor.

Mülga edilen 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu'na mevzuatta yapılan atıfların bu kanuna yapılmış sayılmasına ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce, mülga Askerlik Kanunu kapsamında erteli durumda bulunan yükümlülerin, erteleme şartlarını kaybetmedikleri sürece mülga kanundaki yaş sürelerine kadar askerliklerinin ertelenmesine devam edilecek.

Askerlik hizmetine devam edenlerden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, bu kanun hükümlerine uygun olarak ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülecek. 
Teklifin, Geçici 1. maddesi de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin ortak önergesi ile değiştirildi.

Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve er ile askerlik yükümlüsü ihtiyacı, İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına bildirilecek ve bu kanun hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek süre ile karşılanacak. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bu tarihe kadar bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedeli askerlikle ilgili hükümlerden yararlanabilecek.

Bu kapsamda, bedelli askerlik yükümlülüğünü tamamlayanlar hakkında mülga 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara verilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmetine erbaş ve er olarak devam edenler arasında 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan, istekli olup gerekli şartları taşıyıp talepleri kabul edilenler, 6 ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edebilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayanlar ile halen muvazzaflık hizmetini yerine getirenler hakkında mülga 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince verilen idari para cezalarından ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde muvazzaflık hizmetine başlayanlar hakkında mülga 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile verilen idari para cezalarından askere sevk tarihi itibarıyla ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilecek.

Teklifin 63. maddesinin kabulü sonrasında TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yoğun bir çalışma süreci sonunda teklifin görüşmelerini tamamladıklarını belirterek, "Bu kanun, Meclis'ten en çok oyla çıkması gereken bir kanun. Milletvekili arkadaşlarımızın da seçim bölgelerinde ve İstanbul'da olması hasebiyle umuyorum öyle bir gereklilik de hasıl olacak, salı günü ivedilikle son maddelerinin oylanıp ve o gün Resmi Gazete'de yayımlanacağı konusunda bir öngörümüz var, bunun da gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi.

Türkkan'ın, konuşması sırasında Askerlik Kanunu'nda 1927 yılından bu yana "ufak tefek değişiklikler" yapıldığını belirtmesi üzerine, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, "Yüzlerce." karşılığını verdi.

Bunun üzerine Türkkan, "Temel esaslar açısından bahsediyorum Sayın Bakan. Siz Milli Savunma Bakanlığını kısa dönem yaptığınız için belki o konuda biraz eksiklik olmuş olabilir ama ben temel esaslar açısından bahsetmiştim." diye konuştu. 
Daha sonra söz alan Yılmaz ise milletin talepleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda öngörülebilir, sürekli, eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacına göre, eğitimli insan gücünün verimli şekilde kullanılmasını amaçlayan bir Askerlik Yasası'nı öngördüklerini belirtti. 
Askerlik Kanunu'nun 1927 yılından 1989 yılına kadar aralıklarla birçok kez değiştiğinin altını çizen Yılmaz, hayatın akışı doğrultusunda bu değişimlerin normal karşılanması gerektiğini vurguladı.

Türkan'ın kendisine atfen "kısa dönem Bakanlık" sözüne Yılmaz, "Sizin milletvekilliğiniz kadar ben Bakanlık yaptım." şeklinde cevap verdi. 
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partilerin uyumlu çalışmasından dolayı katkı verenlere teşekkür etti.

Öte yandan, Danışma Kurulunun önerisiyle, Genel Kurul'un yarın çalışmasına ilişkin karar kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, konuşmaların ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Bilgiç, birleşimi 25 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.

AA