Arife tarif gerekmez, Sayın Cumhurbaşkanı karizmayı fena çizdirecek

Güncelleme:

 Şu sıralar ‘’ Binali bey şöyle yaptığı için seçimi kaybetti böyle yaptığı için fark yedi’’ veya ‘’vatandaş şunu demek istedi’’ gibi seçim sonuçlarına ilişkin çeşitli  analizleri hep birlikte izliyoruz.

Bu analizlerin büyük bir kısmı, kişilerin kendi görüş ve izlenimlerine ya da siyasi birikimlerine dayanarak yaptıkları analizler ve hiç şüphe yok ki  bu analizler de saygıdeğer, ancak analizler rakamsal verilere dayandırıldığında daha anlamlı hale geliyor.

Seçim sürecinde yapılan hataları herkes kendi zihninde önceledikleri değer yargıları ile örtüştürüp ‘’işte bu yüzden kaybetti’’ diyebiliyor, oysa zihninizdeki kayıp gerekçesi belki de rakamlarla ifade edildiğinde gerçek gerekçelerin çok gerisinde olabiliyor.

Biz doğru analizler yapabilelim diye seçim sonrası sandık çıkışlarında,  THEMİS ARAŞTIRMA olarak, bir grup supervizor arkadaşımla oyunu kullandıktan sonra seçmenlere sorular yönelttik. Sondaj niteliğindeki bu çalışmada olabildiğince yaş ve cinsiyet kotalarındaki homojen yapının bozulmamasına dikkat ettik. Seçmenlerin tercihlerini ve tercihlerindeki değişimler var ise bu değişimlerin gerekçelerini sorguladık. Bu çalışma bir örnek planı çerçevesi içinde yapılmadı belki, ama seçim sonucu ile datayı örtüştürdükten sonra ortaya çıkan sonuç, analizlerimize sayısal veri olarak bir altlık olabilecek yeterlilikte.

Yaptığımız bu çalışmada Binali YILDIRIM’ın seçmenlerinin %73 ü   kararlı bir sekilde oy vermek üzere sandığa giderken %27 si ise kararını değiştirip İMAMOĞLU’na oy verdiğini söyledi. Bu % 27’ye ne oldu da fikriniz değişti diye sorduğumuzda; %38’i Ekrem İMAMOĞLU haksızlığa uğradığı diye, %22’si Ekrem İMAMOĞLU Genç ve dinamik diye,  %20’si  Cumhurbaşkanının Ekrem İMAMOĞLU alehine tutunduğu taraflı ve tehditkar tutuma kızdığından,  %7’si ile Ekrem İMAMOĞLU’nun vaadleri nedeniyle %7’si Suriyeliler Politikası yüzünden hükümete kızgınlığından, %3 ü  Pontuslu suçlaması  ve %3’ü Vip krizi nedeniyle kararını değiştirmiş.

Ekrem İMAMOĞLU’na oy verecekken karar değişdirdiğini söyleyen seçmenler Binali YILDIRIM’ın oylarının %19’udur.  Ekrem İMAMOĞLU ndan vaz geçen bu %19 un % 62 si, Binali YILDIRIM’ın merkezi hükümetten yardım alabileceği düşüncesi nedeni ile İmamoğlundan vaz geçmiş, %20 si Binali YILDIRIM’ın tecrübeli olduğu gerekçesini %10 u samimiyetini %4 ü Apo’nun verdiği desteği % 4ü de vaadlerini gerekçe olarak göstermiş.

Bir başka kritik soru ise seçim sürecinde Cumhurbaşkanının, Binali YILDIRIM lehine açıkça taraf olmasını doğru buluyormusunuz idi.

Bu soruya % 16,8 cevap vermedi. (hala korku dağları bekliyor). %31,4 çok yanlış buluyorum, %33,7 Yanlış buluyorum cevabı vermiş yanlış bulanların toplamı %65,1 e ulaşırken, Çok Doğru bulanlar %4,5 Doğru bulanlar 13,6. Doğru bulanların toplamı ise 18,1 de kalıyor.

Arife tarif gerekmez, Sayın Cumhurbaşkanı taraflı cumhurbaşkanı olma konusunda diretmeye devam ederse, öyle anlaşılıyor ki bundan sonraki seçimlerde karizmayı fena çizdirecek. İşaretler sizce de çok net değil mi…

 

Diğer Yazıları
Ekrem beye açık mektup
Tarihe not düşüyorum
Adalet mülkün temeli
Zeytin