Biz tüketiciler daha fazla vergi yükü istemiyoruz

Güncelleme:

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük yazdı: Biz tüketiciler daha fazla vergi yükü istemiyoruz

Yeni vergi düzenlemeleri günlerdir kamuoyu gündemini meşgul ederken, taslak çalışmanın iş dünyasına sunulacağını öğrenmiş bulunuyoruz.

Yeni düzenlemelere ilişkin kamuoyunda edindiğim izlenimleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kendileri ile konuştuğum, görüşlerini aldığım alt ve orta gelir grubuna sahip vatandaşlarımız ile küçük/orta esnaf ve ticaret kesimimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle, ilave vergi yükü getirecek yeni düzenlemelere hiç olumlu bakmıyorlar.

Alt ve orta gelir grubuna sahip vatandaşlar ile küçük/orta esnaf ve ticaret kesimi, öncelikle geçim derdinde ve işletme faaliyetlerini sürdürme gayretinde bulunuyorlar.

Ancak, toplumun geniş bir kesiminin ortak bir görüşü ve anlayışı var, çok kazandığı halde vergi ödemeyen, kazancını, gelirini gizleyen kesimlerin vergilendirilmesi gerektiği yönünde.

Alt ve orta gelir grupları ile küçük/orta esnaf ve ticaret kesimine getirilecek ilave vergi yüklerinin, olumsuz siyasi ve sosyal sonuçlar doğurabileceği kanaatindeyim.

Bu nedenle, mevcut ekonomik, sosyal ve siyasi şartlar dikkate alınarak, ülkemizde kayıtdışı kazanç elde edenlerle daha çok mücadele etmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Vergi düzenlemeleri, bu amaca hizmet edecekse yapılmalıdır. Aksi halde biz tüketiciler, daha fazla vergi yükü istemiyoruz.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)