Murat Karayılan'dan teröristlere: Asker sizi tavşan gibi avlıyor
Başakşehir Şampiyonlar Ligi için direkten döndü !
Merkel'in suçlamalarına Türkiye'den yanıt !

Uyku apnesi kanser riskini artırıyor

Türkiye’de 2 milyona yakın uyku apnesi hastası bulunuyor...

A+ A-

Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan, tedavi edilmediğinde ölüme varan sonuçları beraberinde getiren uyku apnesi iş kazaları ve kanserden de sorumlu. Bilinenin aksine kadınlarda görülme sıklığı son 10 yılda büyük oranda artış gösteren uykuda solunum bozukluğu, menopoz ve obezite ile yakından ilişkili. İş kazalarına zemin hazırlayan uyku apnesi ise en çok erkekleri zorluyor.

Menopoz ve şişmanlık kadınları uykusuz bıraktı

Uykuda solunum bozukluklarının, son 10 yıldır toplumda ve özellikle kadınlarda oldukça sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan bir hastalık olarak gündeme geldiğini belirten Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Oya İtil, “Derneğimizin 2010 yılında yaptığı çok merkezli çalışmada Türkiye’de toplam 5021 (2598 kadın, 2423 erkek, yaş ortalaması: 40.7)kişiye anket uygulandı. Uykuda solunum bozukluğu ( USB ) riski erkeklerde % 11.1, kadınlarda ise % 20.2 gibi daha yüksek oranda bulunmuştur. Kadın cinsiyet, ileri yaş, sigara içme durumu, düşük eğitim düzeyi ile Uykuda Solunum Bozukluğu görülme oranı ilişkili bulunmuştur. Kadınlardaki artan obezite oranları bu durumu açıklayabilir. Menopoz uykuda solunum bozukluğu riskini arttırır. Hormon tedavisi görmeyen postmenopozal kadınlarda hafif derecede uykuda solunum bozukluğu % 9.7, premenopozal kadınlarda ise % 3.2 oranında görülür” dedi.

Sağlıklı uyuyun, kanserden korunun

Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri. Çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. Uyku apne sendromunun uyku ile ilişkili hastalıklar arasında en çok dikkat edilmesi gereken ve tedavi edilmezse vücutta birçok bozukluğa neden olabilecek hastalıklardan olduğunu söyleyen İtil, “İlk kez, iki ayrı çalışma da insanlarda uyku apnesi ve kanser arasında bir bağlantı bulundu. Çalışmalardan biri Wisconsin Üniversitesi\'nde yapıldı. Araştırmacılar obstrüktif uyku apnesi ve kanser ölümleri arasında olası bir ilişkiyi araştırmak için uzun vadeli, kapsamlı bir uyku çalışması verileri kullandılar. 1522 erkek ve kadının, uyku ve sağlığı ile ilgili verileri 22 yıl boyunca takip edildi ve sonuçlar derlendi. Hafif uyku apnesi varlığı olan grupta kanserden ölüm riski yüzde 10 artış ile ilişkili bulunmuştur. Orta uyku apnesi olanlarda kanser ile ilişkili ölüm riskinin iki kat daha arttığı bulunmuştur. Şiddetli uyku apnesinde, kanserden ölüm yaklaşık beş kat artış ile ilişkilendirilmiştir. İspanya’da yapılan çalışmalarda melanom tümörünün normal ve düzenli oksijen solunumu olan farelere göre oksijen yoksunluğu olanlarda daha çabuk büyüyüp yayıldığını bulmuşlardır” dedi.

Uyku apnesi olanlar, kanser için daha fazla risk altında

Vücutta anlık gelişen kanser hücrelerinin önemli bir kısmının, bağışıklık sistemi hücreleri tarafından uyku sırasında öldürüldüğünü belirten İtil, “İyi uyuyan kişilerin bağışıklık sistemi de daha güçlüdür. Dolayısıyla uyku kalitesi bozuk olan, yeterince uyuyamayan ya da uyku bozuklukları yaşayanlarda kanser gelişme ihtimali artar. Örneğin uyku apnesi olanlar, kanser için daha fazla risk altındadır” diye konuştu.