CHP'den çarpıcı KOBİ raporu

CHP'den çarpıcı KOBİ raporu
Güncelleme:

CHP Sosyal Politikalar, İşveren Kuruluşları ve Esnaf Odalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu tarafından hazırlanan “KOBİ Raporu” ekonomik anlamda zor günler geçiren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) sorunlarını ortaya koydu.

 Erdoğdu tarafından hazırlanan “KOBİ Raporu” çarpıcı detaylar ortaya koydu. Ekonomide yaşanan kötü gidişattan KOBİ’lerin ciddi anlamda etkilediğini belirten Erdoğdu, bu durumun ulusal, uluslararası raporlarda da kendisine yer bulduğunu ifade etti.

Erdoğdu çarpıcı raporla ilgili şunları kaydetti:

"KOBİ’lerin toplam işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturmasına ve çalışanların yüzde 73,4’ünün KOBİ’lerde istihdam edilmesine rağmen ürettikleri katma değer, yaptıkları ihracat, kullandıkları krediler ve GSYH katkıları yüzde 50 ile 60 seviyesinde kalmaktadır. KOBİ’lerin istihdam sağladığı oranda kredi ve teşviklerden yararlanamadığı, yeteri kadar katma değer üretmediği açıktır"

Erdoğdu, raporunda KOBİ’lerin sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Şirketler 2018 yılındaki faaliyet karlarının neredeyse tamamıyla borç ödemek durumunda kalmıştır. KOBİ’lerin takipteki kredilerinin toplam takipteki kredilere oranı 2010 yılından beri bir buçuk kat artmış ve 2019 yılı itibariyle toplam krediler içerisinde takibe düşen KOBİ kredilerinin oranı yüzde 45’i bulmuştur.”

“Yaşanan durumu iyileştirmek için verimli üretim altyapısı oluşturmalı ve şirketlerin rekabetçi kapasitesini arttırmak amacıyla finansman modelleri geliştirilmeli, yatırım ve işletme kredisi verilmelidir. Ar-Ge teşvikleri artırılmalı ve sektörün önceliklerini, ihtiyaçlarını gözetecek biçimde bir yapıya kavuşturulmalıdır. Yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine ve teknolojik atılıma olanak sağlayacak yatırımlara devlet desteği verilmelidir. Sektörün girdi maliyetleri üzerinde ve sektörün rekabet gücünü zayıflatacak ek kesintiler ortadan kaldırılmalıdır. İthal edilen ürünlerde yurtiçi piyasada üretilen ürünlerde aranan aynı nitelik standart aranmalıdır. Yurtiçinde üretilen ürünlerde etkin denetim yapılmalıdır.”