Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Kapanış Konferansı

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Asım Göker Keskin, " 'Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu' projesiyle birlikte, gençlerin gelişimciliği için, gelişimciliğe yönlendirilmesi için çok önemli çalışmalar yapıldı. Girişimcilik eğitimin sonucunda 5 gencimiz ke

Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Kapanış Konferansı
A+ A-

- İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Asım Göker Keskin, " 'Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu' projesiyle birlikte, gençlerin gelişimciliği için, gelişimciliğe yönlendirilmesi için çok önemli çalışmalar yapıldı. Girişimcilik eğitimin sonucunda 5 gencimiz kendi işini kurdu. Kendi işinin sahibinin olmasının ötesinde başka gençlere de istihdam sağlar hale geldiler” dedi.

“Genç Girişimciliğinin Desteklenmesi Operasyonu Kapanış Konferansına”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Asım Göker Keskin, Müsteşar Yardımcıları Mehmet Selim Bağlı, Mahmut Özbay, sivil toplum sendikaları ve davetliler katıldı.

JW Marriott Otelde gerçekleşen "Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu", gençlerin girişimcilik becerilerini artırma, tecrübe kazanmalarına ve iş bulmalarına yardımcı olma amacıyla geliştirildi. Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin işbirliğinde geliştirildi, İŞKUR tarafından yürütüldü. Operasyon kapsamında, Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan gençlerin meslek edinme, kariyer hedefleri ve girişimcilik gibi konularda bilinçlendirilmesiyle bu hedefler doğrultusunda istihdam piyasalarına katılmalarını içeren faaliyetler gerçekleştirildi.

Sendikalar sivil toplum kuruluşları kamu kuruluşları ile İŞKUR arasında Genç girişimciliğinin desteklenmesi (YES) Modeli protokolü imzalandı.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Keskin, "Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu", Ankara’nın doğusu olarak niteleyeceğimiz 43 ilinde yürüttüğümüz gençlerin istihdamı adını çok önemsediğimiz bir proje. İŞKUR olarak istihdam bizim temel konumuz ve gençlerde temel önceliğimiz. Faaliyetlerimiz içerisinde çok önemli bir payı gençlere yönelik faaliyetlerimiz yer alıyor. İşbaşı eğitim, mesleki eğitim, kurslar gibi birçok faaliyetler en çok gençler yararlanıyor. Katılımcısı olarak yürüttüğümüz Avrupa Birliği ve Türkiye ortak finansmanı ile yürütülen "Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu" en temel en önemli örneklerinden" diye konuştu.

Keskin, proje kapsamında 43 İlde hibe projeleri yapıldığını belirterek şunları dedi:

" Birçok gence hibeler çerçevesinde eğitimler verildi. İşlerini kurmaları ve iş sahibi olmaları adına. Bunun dışında 5 pilot İlde çalışmalar yapıldı. Gençlere kurslar, kariyer ve gelişimcilik günleri vasıtasıyla kariyerlerini planlamalarını iş hayatına adapte olmaları ve adım atmaları için yönlendirmeler teşvikler ve bilgilendirmeler yapıldı. Gençlerin gelişimciliği için gelişimciliğe yönlendirilmesi için çok önemli çalışmalar yapıldı. Girişimcilik eğitimin sonucunda 5 gencimiz kendi işini kurdu. Kendi işinin sahibinin olmasının ötesinde başka gençlere de istihdam sağlar hale geldiler. Bu eğitimlere paralel olarak genç girişimcilerin desteklenmesi modelini paydaş kuruluşlarımızla beraber hazırlayıp oluşturduk. ‘Yes Model’ dediğimiz bu modeli de prokotol ile hayata geçirmiş olacağız. Bu protokolü aynı zamanda girişimcilik konusunda Türkiye’nin çatı örgütü diyebileceğimiz girişimcilik konseyine de gençler için bir politika olarak benimsemesi için önereceğiz. Girişimcilik konseyinin de "Genç Girişimciliğini Desteklenmesi’ sayesinde bu projenin en temel çıktısı olan bu modelin sürdüre birliğini sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu noktada paydaş kuruluşlarımız kamu, sivil toplum, sendikalar, konfederasyonlar hem fikir olarak böyle bir model oluşturduğumuz Girişimcilik konseyine bu modeli önermeyi hemfikir olarak kararlaştırdığımız için ve bu paydaşlarımız Girişimcilik Konseyi de büyük ölçüde tamamını yakını teşkil ettiği için oradan da onaylanacağını tahmin ediyoruz. Bu operasyonun birçok çıktısı daha şimdiden önemli faydalar sağladı."

Seçtikleri meslek gruplarının ilerde hangi alanda ihtiyaç varsa ona göre tespit ettiklerini söyleyen Keskin, "Dolayısıyla Türkiye geneli için sıralayacağımız gruplar yok. Bir İlimiz de belli tarımsal kalkınmaya yönelik tarımsal faaliyetler ve tarımsal sanayiyi destekleyecek kurslardır. Bir başka İlimizde turizme yönelik kurslardır. Başka İl de teknoloji ve Arge’ye yönelik kurslardır. Bunlar illerdeki sivil toplum ve kamu temsilcilerinin birlikte çalışıp planladıkları ayrıca bizim ilerdeki işverenlerin birçok ilde tamamına giderek geliştirdiğimiz anketler yoluyla tespit ettiğimiz iş gücü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planladığımız meslekler oluyor" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez ise, Bakanlık olarak üstlendikleri sorunun bilinciyle gençlerin istihdamını artırmak için teşvik, prim, özel tedbirler dahil yetkileri çerçevesinde büyük gayretler gösterdiklerini vurgulayarak, "Türkiye'de son 10 yılda özellikle işsizlikle mücadele kapsamında çok çaba sarf ettik. İşçi-işveren bütün sosyal taraflarla bir araya gelerek, ortak sorunlara ortak çözümler üretmeye çalıştık. Kadın, genç, engelli gibi özel istihdam isteyen alanlarda spesifik projeler ürettik, kapsamlı politikalar uygulamaya gayret ettik" ifadesini kullandı.