Şirketlere vergi avantajı

Şirketlere vergi avantajı
Güncelleme:

Türkiye'yi üs olarak kullanan şirketler vergilerden muaf olacak...

Uluslararası şirketlerin bölgesel yönetim merkezi olma hedefine katkı için Türkiye’yi üs seçecek yabancı firmalara kurumlar vergisi muafiyeti sağlanacak.

Uluslararası şirketlerin Türkiye’yi bölgesel üs seçerek, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Balkanlar gibi bölgelere yönelik faaliyetlerini Türkiye üzerinden yürütmesini sağlamak amacıyla vergi teşviki getiriliyor. Bu kapsamda, bölge operasyonlarını Türkiye üzerinden yürütecek şirketlere kurumlar vergisinden muafiyet sağlanacak.
TBMM’ye geçen hafta sunulan torba yasa tasarısında, uluslararası sermayeyi Türkiye’ye çekmek ve yabancı şirketlerin Türkiye’yi bölgesel operasyonlarının yönetim merkezi olarak belirlemelerini teşvik etmek amacıyla bir düzenlemeye de yer verildi. Bu amaçla, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun muafiyet ve istisnaları düzenleyen 4’üncü maddesine bir bent eklenecek. Böylece, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden uluslararası şirketler tarafından kurulan bölgesel yönetim merkezlerinin kazançları kurumlar vergisinden muaf olacak.

TEŞVİKTEN FAYDALANMAK İÇİN GİDER ŞARTI ARANACAK

-Merkezin tüm giderleri, iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanacak.

-Söz konusu giderler Türkiye’de faaliyet gösteren tam ve dar mükellefiyete tabi (yerli veya yabancı) herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmeyecek.

-Bu giderler, Türkiye’de faaliyet gösteren tam ve dar mükellefiyete tabi kurumların kârından ayrılmayacak.

-Bununla birlikte, Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi altında bulunması, muafiyet hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmeyecek.

İZNİ GEÇMİŞTE ALANLAR DA YARARLANACAK

Kurumlar vergisi teşvikinden yararlanmak isteyen uluslararası şirketlerin Ekonomi Bakanlığı’na başvurarak bölgesel yönetim merkezi izni alması gerekecek. Bakanlık, 10 yıla kadar bölgesel yönetim merkezi izni veriyor. Daha sonra bu süreleri uzatıyor.

Bölgesel yönetim merkezi kuran yabancı şirketler, Ortadoğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Kuzey Afrika operasyonlarını Türkiye’den yürütebilecekler.

Ekonomi Bakanlığı’ndan bölgesel yönetim merkezi iznini daha önce alarak faaliyete başlamış yabancı şirketler de sağlanacak kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanacaklar.

Tasarının gerekçesinde, Türkiye’nin, bulunduğu coğrafi konum itibarıyla bölgesel yönetim merkezlerinin yer aldığı ülke olma hedefi bulunduğuna dikkat çekildi. Yapılacak düzenlemenin Türkiye’nin bu hedefine ulaşmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

HT Gazete