Vergi ve harçlar yeniden belirlendi

Vergi ve harçlar yeniden belirlendi
Güncelleme:

Önümüzdeki yıl uygulanacak bazı vergi ve harçlar, yeniden değerleme oranına göre tespit edildi.

Konuya ilişkin tebliğler Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yarından  itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250 bin 125 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 5 bin 760 lira, para ve  mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından  Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans  oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5 bin 760 lira olarak dikkate alınacak.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre, her bir kağıttan alınacak  damga vergisine ilişkin üst sınır 2 milyon 642 bin 810 lira oldu. Yıllık gelir  vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 72,70 lira, kurumlar vergisi  beyannamesinde, 91,10 lira, katma değer vergisi beyannamesinde 48 lira olacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar  pasaportlar için harç tutarı 170 lira, 1 yıl süreli olanlar için 248,40 lira, 2  yıl süreli olanlar için 405,50 lira, 3 yıl süreliler için 575,90 ve 3 yıldan  fazla süreli olanlar için 811,60 lira oldu. 2019'da A sınıfı sürücü belgesi harcı  203,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında  613,30 lira olarak uygulanacak.

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 20,40 liradan, icraya başvurma  harçları 44,40 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle  masaya katılma harcı 73,10 lira olacak.

Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt  dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç  tutarı 618,60 liraya çıktı.

Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2019 yılında yapacağı  işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar  kuru 5,30 lira olarak belirlendi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Tebliğ Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve  indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla  ilgili sınır, 2019 yılı için 14 bin 100 lira olarak belirlendi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre de ilgili kanunda yer alan  para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre, sermaye şirketlerine yönelik  usulsüzlük cezaları 98 lira ile 180 lira arasında değişecek. Fatura ve benzeri  evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 290  liradan başlayacak.

Çevre temizlik vergisi

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre  temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına  büyükşehir belediyelerinde 39 kuruş, diğer belediyelerde 29 kuruş olarak  hesaplanacak.

Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen  tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere  kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan  belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

Mesken kira gelirleri için istisna tutarı

Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne görede bazı maktu had ve tutarlar  belirlendi. Buna göre, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 5 bin  400 lira, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde  hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna  tutarı 19 lira oldu. Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler  için bin 200 lira, ikinci derece engelliler için 650 lira, üçüncü derece  engelliler için 290 lira olarak tespit edildi.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline  ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 9 bin lira, diğer yerlerde 6  bin lira olarak belirlendi.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan  tarife, 18 bin liraya kadar yüzde 15, 40 bin liranın 18 bin lirası için 2 bin 700  lira, fazlası için yüzde 20, 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira,  fazlası için yüzde 27, 98 bin liradan fazlasının 98 bin lirası için 22 bin 760  lira, fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre de motor silindir hacmine  bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli  247 bin 400 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı,  ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul  veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı  ÖTV'den istisna tutuldu. Ancak, ilgili kanunda "Diğerleri" olarak ifade edilen  taşıtlardan, ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması  durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 247 bin 400 bin lirayı aşanlar ithalat  istisnasından da hariç olacak.

Motorlu taşıtlar vergisi

Öte yandan, motorlu taşıtlar vergisinde 2019 yılı tutarları yeniden  değerleme oranı yerine yüzde 15,9 oranında artırıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi  Genel Tebliğine göre 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300  santimetreküpe kadar olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi, 861 lira  olacak. Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600  santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de bin 499 liraya liraya  yükselecek. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 41 bin 4 liraya  çıkacak.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde bin 29 lira, aynı  yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 2 bin 597 lira, bin 500 kilograma kadar  kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 923 lira olacak.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2019 yılına ait emlak  vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme  oranının yarısı (yüzde 11,865) kadar artırılarak hesaplanacak.