Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı ücretleri de zamlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndaki “kurullarla” ilgili yeni düzenleme yapıldı. Kurullarda bir toplantının ücreti 6 kat artırılarak bin 246 TL'ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı ücretleri de zamlandı
A+ A-

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre kararnameyle birlikte Cumhurbaşkanlığına bağlı olan saray, köşk, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları ile tarihi bahçelerin bakım, onarım, restorasyon ve koruma hizmetlerinin “bilimsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla” geçen yıl oluşturulan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu’nun üyelerinin aldıkları “huzur hakkı” arttırıldı. Düzenlemeyle ayrıca başkanlık bünyesinde ihtiyaç duyulan alanlarda danışmanlık ve ihtisas komitelerinin de kurulması ve bu komitelerde görev alanlara da her toplantı için ücret ödenmesi kararlaştırıldı.

9 BİN KATSAYI ÜZERİNDEN HUZUR HAKKI

Kararnamede, Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyeleri ile danışmanlık ve ihtisas komitesi üyelerine ödenecek ücretler belirlendi. Bu kapsamda ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyelerine yapılan ödemeye esas alınan “1500” gösterge rakamı “9000” e çıkartıldı. Böylelikle bu kurulun üyelerinin toplantı başına aldıkları 207 TL ücret bin 246 TL’ye çıktı. Üyelere, üç toplantı karşılığı ayda 3 bin 738 TL’ye kadar ödeme yapılabilecek. Yeni kurulacak danışmanlık komitesi üyelerine bin 38 TL, ihtisas komitesi üyelerine de toplantı başına 830 TL ödenecek.

DIŞ GÜVENLİĞİ POLİS SAĞLAYACAK

Yapılan bir başka düzenleme ile Milli Saraylar’a bağlı Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığının görev alanına geleneksel el sanatlarının sürdürülmesine ilişkin faaliyetler de eklendi. Güvenlik ve emniyet hizmetlerine ilişkin düzenleme ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının yönetim ve sorumluluğunda bulunan saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihi fabrikalar ile bina ve tesislerin iç güvenliği Başkanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, dış güvenlik ve emniyet tedbirleri bulundukları ildeki kolluk kuvvetleri vasıtasıyla valiliklerce sağlanacak.

Kurul enflasyonu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Politika Kurulları adı altında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu oluşturuldu. Erdoğan ayrıca çoğu eski AK Parti kadrolarından oluşan Yüksek İstişare Kurulu’nu kurdu.

Birgün