Cumhurbaşkanlığı'ndan Twitter'a 47 milyon TL'lik harcama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Twitter'a 47 milyon TL'lik harcama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sadece geçen yıl toplam 377,8 milyon lira harcadığı, önümüzdeki 5 yıl içinde ise 2 milyar 116 milyon lira harcamayı planladığı ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden Ozan Gündoğdu'nun haberine göre Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2019’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bütçe başlangıç ödeneği olarak 344 milyon 531 bin TL tahsis edildi.

Kurum ise yıl boyunca 377 milyon 800 bin TL harcadı. Bu yılın ilk 6 ayında ise kurumun harcadığı para 195 milyon 663 bin TL. İletişim Başkanlığı’nın raporlarından ve Başkan Altun’un açıklamalarından anlaşıldığı üzere paranın önemli bir kısmını personel giderleri oluşturuyor. Kurumun yerleştiği yeni binaya dönük eleştiriler üzerine yapılan açıklamada kurumda çalışan 1500’e yakın personel olduğu iddia edildi. Bu personelin 500’ü yurtdışı ve taşra teşkilatında görev yaparken 1000’e yakını da merkez teşkilatta görevli.

Harcadığı para düşünüldüğünde İletişim Başkanlığı, devletin bütçe denetimini yürüten Sayıştay’dan, adli ve idari mahkemelerin en üst temyiz mercii Yargıtay’dan ve Danıştay’dan, Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan, Devlet Personel Başkanlığı’ndan, Kalkınma Bakanlığı yerine kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan daha fazla para harcıyor. Ancak bakanlıklarla karşılaştırıldığında İletişim Başkanlığı bütçesi zayıf kalıyor.

Peki yıl içinde yüzlerce milyon lira ne için harcanıyor? Bu sorunun yanıtı ise kurumun 2020-2024 arasını kapsayan Stratejik Planı’nın içeriğinde buluyor. Plana göre kurum söz konusu 5 yıl içinde 2 milyar 116 milyon 142 bin lira harcamayı planlıyor. Bu paranın yüzde 10’una denk gelen 207 milyon 295 bin lirası kiralar, büro hizmetleri, muhasebe işleri gibi genel yönetim giderleri olarak ayrılmış durumda. Stratejik planda geri kalan 1 milyar 908 milyon lira için 6 amaç oluşturulmuş. Bunlar içinde ise aslan payını “Hükümet faaliyetleri ve yapılan hizmetleri iç ve dış kamuoyuna etkin bir şekilde yansıtmak, bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait çalışmalar yapmak” şeklinde tanımlanan 4 numaralı amaç alıyor. Toplam 6 amaç için tahsis edilen 1 milyar 908 milyon liranın yüzde 42’si yani 811 milyon 260 bin lirası hükümetin faaliyetlerini iç ve dış kamuoyuna duyurmak için ayrılmış durumda.

BU YILIN SOSYAL MEDYA GİDERİ 47 MİLYON LİRA

5 yıllık Stratejik Plan’ın maliyet tablosuna göre hükümetin faaliyetlerini yurtiçi ve dışında tanıtmak amacıyla sosyal medya stratejisine ilişkin gelen taleplerin karşılanması için ayrılan para tam 270 milyon 420 bin TL. Bu paranın 47 milyon 95 bin TL’sinin bu yıl içinde harcanması planlanıyor. Bu parayla aylık brüt 5 bin lira geliri olan 785 personel çalıştırılabiliyor. Kurumun toplam yıllık 368 milyon liralık ödeneğinin ise yüzde 13’ünü oluşturuyor. Ancak planın detaylarında daha fazlası bulunmuyor. Sosyal medyaya ayrılan 47 milyon liranın hangi faaliyetleri finanse ettiği bu nedenle bilinmiyor.

Birgün