Sayıştay raporundan ''kıyak'' çıktı: Belediyede bir gün çalışıp memur oldu!

Sayıştay raporundan ''kıyak'' çıktı: Belediyede bir gün çalışıp memur oldu!

Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporlarında Manisa’da AK Partili Yunusemre Belediyesi ile ilgili çarpıcı bir tespite yer verdi. Yayınlanan raporda 2 kişinin memuriyete sınavsız giriş için özel kalem müdürlüğü üzerinden memur kadrosuna alındı. Rapora göre bir kişinin sadece bir gün diğerinin 5 gün görevde kalarak memur olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, AK Partili Yunusemre Belediyesi'nin özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalar Sayıştay'ın gözünden kaçmadı. Belediyenin özel kalem müdürlüğüne yapılan atamaların incelenmesi sonucunda, söz konusu atamaların mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olarak yapıldığı ve memuriyete sınavsız giriş yöntemi olarak kullanıldığı belirtildi.

Raporda, 2009 yılından bu yana toplamda iki seçim dönemi yaşandığı, söz konusu iki dönemde de aynı Belediye Başkanının seçilmiş olduğu ve  buna rağmen özel kalem müdürlüğü kadrosuna dört farklı kişinin atandığı belirtildi. Bu atamalardan hiçbirisinin devlet memurları arasından yapılmayıp, açıktan atama suretiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.

Sayıştay Raporu'nda şu ifadelere yer verildi;  “Yapılan atamalar incelendiğinde, açıktan yapılan atamaların memuriyete sınavsız  girişin bir yolu olarak kullanıldığı, özel kalem müdürü olarak açıktan atanan kişilerden, birisinin 18.05.2016 tarihinde (1) gün, Bir diğerinin ise 25.09.2019 – 01.10.2019 arasında (5 gün) görevde kalarak memur kadrosuna atandığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalarda; öncelikle Belediyede çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmaması, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale getirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına tabi olan memur kadrolarına atanmanın bir yolu olarak görülmesi, kanun önünde ve kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluşturulması yönüyle yukarda yer verilen mevzuat ve Sayıştay Genel Kurul Kararına açıkça aykırılık teşkil etmektedir.”

GECEKONDU FONU BELEDİYE GİDERLERİNE HARCANMIŞ

Sayıştay raporunda ayrıca, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gönderilen ve gecekondu fonu hesabına girişi yapılan tutarların 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belirtilen amaçlar dışında kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda Gecekondu Fonu'nun belediye giderleri için harcandığına dikkat çekilirken, “Yapılan inceleme neticesinde; 2019 yılında Milli Emlak Müdürlüğü tarafından belediye sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinden tahsil edilen kısmının, yüzde 10'u olan 277.643,02 TL'yi, 775 sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulan özel banka hesabına gönderildiği ve gecekondu fonuna kaydedildiği, ancak bu fon hesabında bulunan 100.000,00 TL'nin belediyenin genel hesaplarına alınarak Kanun'un belirlediği amaçlar dışında kullanıldığı tespit edilmiştir” denildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AKTARMASI GEREKEN PARAYI KENDİ BÜNYESİNDE HARCAMIŞ

Sayıştay raporunda ayrıca AK Partili Yunusemre Belediyesi'nin, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılması gereken otopark bedellerinin aktarılmadığı ve belediyenin çeşitli işlerinde kullanıldığına da dikkat çekildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi; “Belediye 2019 yılında parselinde otopark ihtiyacı karşılanmayan yapıların sahiplerinden Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre 2.205.370,00 TL otopark bedeli tahsil etmiştir. Ancak Belediye bu tutarı Büyükşehir Belediyesine aktarmadığı gibi, 1.017127,81 TL'lik kısmı da temsil ağırlama gideri, personel hizmet alımı ödemesi gibi kalemler için kullanmıştır”
 

Sözcü