için kaldı

Yeni vergi ve ekonomi paketi TBMM'de

Yeni vergi ve ekonomi paketi TBMM'de
Güncelleme:

AK Parti iktidarı tarafından yeniden düzenlenen vergi ve ekonomi paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ‘Vergi ve ekonomi paketi’ Meclis başkanlığına sunuldu.

Buna göre muhtarlara verilen aylık ödeneğin net tutarının net asgari ücretin altında kalması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenecek.

 Yabancılara konut veya iş yeri teslimlerinde Katma Değer Vergisi’nden istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma şartı üç yıla çıkarılacak.

Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşuyla sözleşme düzenlen hekimler, serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek ve kazançları serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek.

Türkiye’de elektrikli araç imal edenlerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’ye tabi olmayacak.

Seyahat acentalarının yıllık aidat miktarına uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 50’sine kadar indirilebilmesi hususunda cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden doğrudan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

Hazine’ye ait tarım arazileri 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek

Hazineye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2019’dan önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanmaya devam edenlere, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.

Mahalli idarelere ve sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların satışından elde edilen gelirler hariç 2022 ile 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, 2/B alanlarındaki taşınmazların satışına ilişkin hükümlerle kıyas edilerek hak sahiplerine doğrudan satılacak.

Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 25’e çıkarılacak.

Varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf dönemindeki müşterilerine ait sözleşmeleri faaliyet izni verilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek.

Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı getirilecek.

2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılacak.