YSK'nın görev süresi uzatılan başkanı ve 5 üyesi için seçim yapılacak

YSK'nın görev süresi uzatılan başkanı ve 5 üyesi için seçim yapılacak
Güncelleme:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nda, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri ile Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri 23 Ocak’ta dolacak.

Başkan dahil altı üyeden boşalan üyelikler için Yargıtay ve Danıştay’dan üçer üye belirlenecek. Yargıtay Genel Kurulunca yarın yapılacak seçimde, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan üç aday YSK üyeliğine seçilecek. Danıştay Genel Kurulunca, boşalan üç üyelik için yeni isimler de yarın belirlenecek.

Toplam altı üyenin seçilmesinin ardından yeni üyeler 24 Ocak’ta göreve başlayacak. YSK üyeleri toplanarak, kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkan seçecek.

GÖREV SÜRELERİ UZATILMIŞTI

YSK’de yedi asil, dört yedek üye olmak üzere 11 üye görev yapıyor. Ancak son dönemde 11 üyenin tamamının katılımı ile kararlar alınması usulü benimseniyor. 11 üyenin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçiliyor. Üyeler de, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan seçiyor.

Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yetki verilmiş olması şartıyla YSK’da bir asıl ve bir yedek temsilci bulundurabiliyor. Bu temsilciler, kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılıyor, ancak oy kullanamıyorlar.

Başkan Sadi Güven’in de aralarında bulunduğu 6 üyenin görev süresi bir yıl uzatılmıştı. (HABER MERKEZİ)