Yeni nafaka sisteminde taban süre 2 yıl olacak

Yeni nafaka sisteminde sona gelindi. Nafaka süresi “5 yıl ve daha uzun evlilikler” kriterlerine göre belirlenecek. Yeni sistemle birlikte nafaka süresinde taban 2 yıl olacak.

Boşanma davalarında, ödemekle yükümlü olan kişinin mağduriyetine neden olan “süresiz nafaka” uygulamasını sonlandıracak çalışma tamamlanma aşamasına geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü yeni nafaka sistemine ilişkin çalışmanın genel esasları şekillendi.

Taslakta, taban süre 2 yıldan az olmamak üzere nafakaya süre sınırlaması öngörüyor. Yeni sistemde nafakanın üst süre sınırı ise evlilik süresini geçemeyecek. Ödemekle yükümlü olacak kişinin, taban ve tavan sınırlar içinde kaç yıl nafaka vereceğini ise hâkim belirleyecek.

ÇOCUK SAYISI BELİRLEYİCİ

Hâkimin kararında evlilik süresi, tarafların kusurluluk oranı, maddi durumu, gelir düzeyi, mesleği, çocuk sayısı, velayet hakkı ve yaşları gibi unsurlar dikkate alınacak. Yasada belirtilecek çok özel istisnai durumlarda süresiz nafakaya imkân tanıyacak bir düzenlemenin, yeni sistemde yer alıp almaması konusu da iki bakanlık tarafından değerlendiriliyor.

ÜST SINIR KRİTERİ GELİYOR

Yeni sistemde nafaka süresi, iki temel kritere göre belirlenecek. Bu kriterlerden ilki 5 yıla kadar süren evliliklerde uygulanacak. Evlilik bir kaç ay içinde sonuçlanmış olsa dahi, nafaka için taban süre 2 yıl olacak. Mahkemeler

2 yıldan daha az süreli nafaka kararı veremeyecek. Böylece evliliğin bitmesiyle maddi ve manevi mağduriyet yaşayan taraf, 2 yıl boyunca nafaka alacak. 5 yıla ve daha az evliliklerde nafakaya ilişkin tavan süre, evlilik süresiyle sınırlı olacak.

YETKİ HÂKİMDE OLACAK

Bu konudaki yetki taban ve tavan sınırların aşılmaması koşuluyla hâkimde olacak. Hâkimin kararında evlilik süresi, tarafların kusurluluk oranı, maddi durumu, gelir düzeyi, mesleği, çocuk sayısı, velayet hakkı ve yaşları gibi unsurlar dikkate alınacak. Çok özel istisnai durumlarda süresiz nafaka uygulaması konusu da iki bakanlık tarafından görüşülüyor.

TOPLU ÖDEME UYGULANACAK

Yeni sistemle tarafların hayatlarına, eski evliliklerinin yüklerini taşımadan devam etmelerini zemini de sağlanacak. Yürürlükte olan ancak uygulanmayan nafakanın toptan tanzimi de bu kapsamda söz konusu olabilecek. Yani nafaka yükümlüsü eş, hakimin belirleyeceği nafaka süresinin toplu parasını karşı tarafa tek seferde ödeyerek tüm evlilikle ilişkisini kesebilecek.

NAFAKA TAKiP MERKEZİ KURULUYOR

Nafakanın tayininde, azaltılma, artırılma ve kesilmesinde karar verecek bakanlıklar kontrolünde bir daire başkanlığının kurulması da gündeme gelebilir. Eğer bu başkanlığın kurulması kararı alınırsa nafaka alacaklısının nafakaya ne derece ihtiyaç duyduğu, çalışıp çalışmadığını araştıracak. Tarafların ne derece bir yoksulluk içinde olduğu ve nafaka ödeyecek erkeğin şartları bu kurum tarafından takip edilecek.

Akşam