için kaldı

30 Ocak haftası ve 5 Şubat Dolunayı kadın - erkek ilişkileri için gergin geçebilir...

Güncelleme:

Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 30 Ocak haftası ve 5 Şubat Dolunayı kadın - erkek ilişkileri için gergin geçebilir...

Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 30 Ocak haftası ve 5 Şubat Dolunayı kadın - erkek ilişkileri için gergin geçebilir...

Güneş-Mars üçgeni bu hafta da karizma, liderlik, güç kullanma isteği, hırs, fiziksel etkinlikler, yarışma, kazanma, öne geçme ya da yönetme gibi dürtülerimizi canlı tutacak. Yükselen enerjiyi, özellikle kadın-erkek ilişkilerinde daha uyumlu kullanmak gerekir. Yoksa Mars-Venüs karesi, yakıcı ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Ayrıca bir karar alırken; konu henüz olgunlaşmadan hızlı davranmak ya da düşüncesiz hareketler, beklenmedik krizlere ve gerilimlere neden olabilir. Bu yüzden, coşkuyu kontrollü kullanmak ve atılacak adımlarda daha sakin kalmak gerekiyor. Yeni görüşmeler yapmak ve iletişimler kurmak için doğru zamandır.

Haftanın sonundaki 5 Şubat Pazar gecesi dolunayı; hafta sonu günlerinde ve pazartesi üzerinde etkilidir. Karakterinizin eril ile dişil ögeleri arasında, ben ile onlar arasında ya da duygu ile mantık arasında; dengesizlikler, iniş çıkışlı psikolojik durumlar, kararsızlıklar, sonlandırmaya doğru gidebilecek anlaşmazlıklar ya da geçimsizlikler yaşayabilirsiniz. Diğerleri ile olan ilişkilerde inatlaşmadan, beklentileri düşürerek, daha esnek ve anlayışlı olmakta yarar vardır. Dolunay ile yükselen sezgilerinizi, daha yaratıcı bir alanda kullanabilirsiniz. Haftanın genel etkilerinin, yükselen burcunuza göre farkı alanlarda belirginleşeceğini unutmayın.

 YÜKSELEN KOÇ: Haftanın yoğun konuları; sosyal gruplaşmalar, dernekler, toplantılar ya da benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz kişilerle ilgilidir. Bu alandan daha yakın dostluklar edinebilir ve sıcak görüşmeler yapabilirsiniz. Ancak dikkat, gruplaşmalar yüzünden beklenmeyen harcamalar ya da maddi kayıplar can sıkıcı olabilir. Maddi konularda yeni bir şans, meslek alanında yapacağınız görüşme ve anlaşmalarla birlikte gelebilir. Ancak, öfkeli davranışlardan uzak durmak koşuluyla..! Hafta sonundaki dolunay günlerinde gruplardan tanıdığınız kişilerle, kendi zevk ve eğlence anlayışınız arasına uyumsuzluk olduğunu fark edeceksiniz. Onları yönetmeye kalkmak kopmaya doğru gider. Bunun yerine; beklentilerinizi yükseltmeden, daha esnek ve anlayışlı olmalısınız.

YÜKSELEN BOĞA: Haftanın yoğun konuları; meslek, sosyal konum, yönetici ilişkileri, kariyer ve gelecek planları hakkında olabilir. Eğer, inatçı, katı ve dik başlı davranışlarınızı kontrol ederseniz, bu alandan; para, saygınlık, güç ve yetki elde etme şansı vardır. Yabancılara dürüst ve sıra dışı kişiliğinizi göstererek yapacağınız; görüşme, yazışma ya da anlaşmalar meslek anlamında; önemli bir gezi, eğitim, değişim ya da dönüşüme neden olabilir. Hafta sonundaki dolunay günlerinde; yoğunlaşan meslek, kariyer gibi konular ile ev ve aile arasında düşünce ayrılıkları, karşıt görüşler, uyumsuzluk, kararsızlık, anlaşmazlık ve iniş çıkışlı duygular olabilir. Aileye karşı, daha esnek ve anlayışlı olmanız gereken zamandır.

YÜKSELEN İKİZLER: Haftanın yoğunlaşan konuları; yabancılar, eğitimler, uzak geziler, yabancı ülkeler, inançlar, kültürel konular, inançlar, davalar ya da büyük amaçlarınızla ilgilidir. Uzun yolculuklarda beklenmedik kazalara dikkat etmelisiniz. Kişiliğinizin arkadaş canlısı, konuşkan, sıcak, girişken yönleri; uzaktaki ya da yabancı kişilerde, yüksek eğitimlerde ya da davalardaki iletişimlerinizde çok yararlı olacak. Miras ya da ortaklı bir para için yapacağınız görüşme ya da anlaşma psikolojik yönden rahatlatıcıdır. Hafta sonundaki dolunay günlerinde; uzaktakiler ile yakın çevreniz arasında ya da yolculuklar, eğitimler, büyük amaçlar, büyük düşünceler ve inançlarla ilgili olarak diğerleri ile düşünce ayrılıkları ya da geçimsizlik yaşayabilirsiniz. Beklentileriniz için diğerleri ile inatlaşmadan, daha esnek ve anlayışlı olmalısınız.

YÜKSELEN YENGEÇ: Haftanın yoğunlaşan konuları; yükselen sezgiler, bilinçaltının ölüm ötesi ya da cinsellik gibi en derin alanı, ortaklı paralar, miras ya da vergi gibi alandadır. Bu alandaki canlılık size bir şeyler yapma isteği veriyor. Ancak dikkat, bu alanda yükselen enerjiniz ile sosyal çevrelerden, gruplaşmalardan ya da benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz insanlardan bir beklenti içine girmeniz, önemli gerilimler yaratabilir. Ancak yine de sosyal çevreler üzerinden, daha sade bir sevgili ilişkisine hazırlık için görüşme ve yazışmalar yapabilirsiniz. Hafta sonundaki dolunay günlerinde, kendi kazancınız ile ortaklı olduğunuz paralar hakkında; karşı taraf ile anlaşmazlık ya da geçimsizlik olabilir. Eğer bencil harcamalarınıza dikkat etmezseniz, kopmalara kadar gidebilecek durumlar vardır. Sürekli beklenti içinde olmak, sürekli düş kırıklığı getirir.

YÜKSELEN ASLAN: Haftanın yoğunlaşan konuları; eş, evlilik, sevgili ilişkisi ya da ortağınızla ilgilidir. Bu alanda yükselen enerjinizi kullanarak, sosyal arkadaşlarınız ya da grup arkadaşlarınız üzerinden kuracağınız sıcak ilişkileri geliştirebilirsiniz. Ancak dikkat, yoğunlaşan eş, sevgili gibi konularınız; meslek, kariyer ve yöneticilerle olan ilişkilerinizi beklenmedik biçimde zedeleyebilir. Aralarında uygun ve daha sakin bir denge bulmalısınız. Dikkat etmeniz için diğer gerekçe, bu günlerde kadın-erkek yakınlaşmalarının genel olarak uyumsuzluk işareti veriyor olmasıdır. İş ve meslek konularında yeni görüşme ve anlaşmalar için uygun zamandır. Hafta sonundaki dolunay günlerinde; yakın ikili ilişkiniz ile kendinizi çevreye gösterme konusunda bazı görüş ayrılıkları ya da kıskançlıklar gündeme gelebilir. Beklentilerinizi düşürerek, daha esnek ve anlayışlı olmanızda yarar vardır.

YÜKSELEN BAŞAK: Haftanın yoğunlaşan konuları; iş ortamı, iş arkadaşları, görev ve sorumluluklarınız, becerileriniz, bakımını üstlendiğiniz kişiler ve sağlık konuları üzerindedir. Bu alanda yükselen enerjinizi; meslek, kariyer, gelecek planları ya da yönetici ilişkileri ile birlikte kullanmak başarı getirebilir. Ancak, yabancılar ya da uzaktakilerle kuracağınız bağlantılarda kazalar ya da iş hakkında beklenmedik krizler de gündeme gelebilir. Yabancılar ya da uzaktakilerle yeni ve şanslı durumlar, yeni aşk arayışları için kuracağınız iletişimlerdir. Hafta sonundaki dolunay günlerinde, fiziksel sağlık ile ruhsal sağlık üzerinde bazı dalgalanmalar ve iniş çıkışlı durumlar gündeme gelebilir. Sağlığınız için kendinizle ya da başkasıyla inatlaşmamalı, duygusal beklentileri düşürmeli ve dengeleri korumalısınız.

YÜKSELEN TERAZİ: Yoğunlaşan enerjiniz; kişisel eğlenceler, oyunlar, hobiler, zevkli uğraşlar, çocuklar, kendinizi diğerlerine anlatma, gösteriş yapma ya da aşk arayışları olabilir. Bilinçaltı dürtülerinizi yavaşlatmalı ya da kontrol etmelisiniz. Uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla sıcak yakınlaşmalar gündeme gelebilir. Aile mirası, yadigarları ya da taşınmazları için değişik ve yeni bir anlaşma ya da uzlaşma gündeme gelebilir. Haftanın sonundaki dolunay günlerinde özellikle eğlence ya da zaman geçirme konularında, gruplaşmalardan tanıdığınız diğerleri ile aranızda geçimsizlik anlaşmazlık, inatlaşma ya da sosyal arkadaşlarınızla bir kopuş yaşama olasılığına karşı, daha fazla hoş görülü olmalısınız.

YÜKSELEN AKREP: Haftanın yoğun konuları; aile, ev, aile büyükleri ve kendi iç dünyanız hakkındadır. Aile yadigarları, başkalarının parası, miras, cinsellik gibi bilinçaltı dürtüler ve ölüm ötesi konularda artan merak, yükselen sezgileriniz ve enerjiniz var. Eş ya da sevgili konusunu, aile ile bir araya getirmek ya da arada bir bağlantı kurmak beklenmedik yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Daha sakin ve olgunlaşan durumları beklemek gerekir. Haftanın sonundaki dolunay günlerinde; meslek, kariyer, sosyal konum ile aile değerleri ve büyükleri arasında ikilemde kalabileceğiniz, arada anlaşmazlıkların ve düşünce ayrılıklarının olabileceği kutuplaşmalar yaşayabilirsiniz. Meslek anlamında, yüksek beklentide olmak düş kırıklığı yaratabilir. Dengeyi korumalı, uzlaşmacı olmalı ve taraflardan bir tanesinin değer kaybetmesine izin vermemelisiniz.

YÜKSELEN YAY: Haftanın yoğun konuları; kardeşler, akrabalar, yakın dostlar, kısa geziler, kısa eğitimler, meraklanmak, öğrenmek ya da iletişimler kurmak olabilir. Bu alanlardaki yükselen enerjinizi, eş ya da sevgili konusu ile bağdaştırmak ya da aralarında bir ilişki oluşturmak sizin için yararlı ve başarılı sonuçlar doğurabilir. İş ya da sağlık alanından beklenmedik olumsuz haberler alma olasılığı vardır. Ancak bu alanda yapacağınız bir anlaşma, sözleşme ya da görüşme yoluyla maddi kazançlar da elde edebilirsiniz. Haftanın sonundaki dolunay günlerinde; yabancılar ya da uzaktakiler ile kurduğunuz iletişimler ve haberleşmelerde diğerleri ile farklı düşünceler ve anlaşmazlıklar ya da isteklerinizin karşılanmaması gibi durumlar olabilir. Daha anlayışlı ve esnek olmanız gereken günlerdir.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu haftanın yoğun konuları maddi kazançlar, birikimler, alacak ya da borçlarla ilgili olmaya devam ediyor. Eğer bu konu ile iş ve sağlık konusu arasında bir bağlantı kurarsanız, yükselen enerjinizi doğru yönde kullanmış olursunuz. Ancak kişisel eğlenceler, özel zevkleriniz, gösteriş yapma isteğiniz ve çocuklarla ilgili harcamalarınız maddi anlamda zarar görmenize de neden olabilir. Bu konulardaki harcamalara dikkat etmeniz gerekir. Diğer kişilere ve çevrenize kendinizi göstermek ve tanıtmak için iletişimler kurmak daha doğru bir yoldur. Hafta sonundaki dolunay günlerinde; başkalarından beklediğiniz maddi destek, ortaklı paralar ya da eşinizin parası ile kendi birikimleriniz arasında görüş ayrılıkları, farklı bakışlar ve anlaşmazlıklar gelişebilir. Kırılmaları ve darılmaları ortadan kaldırmak için daha esnek ve anlayışlı olmalısınız.

YÜKSELEN KOVA: Bu hafta öne çıkan ve artan yoğunluğunuz; çevreniz ile ilişkileriniz, genel sağlığınız ve kendinizi dışarıya gösterme isteğiniz hakkındadır. Yükselen enerjinizi daha çok eğlence, kişisel zevkleriniz, hobileriniz, sevgili arayışlarınız, yarışmalar ve diğerlerinin önüne geçme gibi alanlarda kullanırsanız, şansınız artar. Ancak aile ve ev konularında beklenmedik krizler, gerilimler ve yönetme isteğiniz yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Aile büyükleri ve ev konularda yapacağınız görüşme ve anlaşmalar bu gerginliği huzura kavuşturabilir. Hafta sonundaki dolunay günlerinde; eş ya da sevgili ile ilgili duygusal beklentileriniz boşa çıkabilir. Düşünce ayrılıkları, kıskançlıklar, inatlaşma, anlaşmazlık, geçimsizlik ya da uyumsuz ve dengesiz durumlara karşı, daha esnek ve anlayışlı olmalısınız.

YÜKSELEN BALIK: Bu haftanın yoğun konuları; gizli saklı işler, ilişkiler, gizli düşmanlar, sanata yönelmek, psikolojik konular ya da inanç gibi soyut ve ruhsal kavramlar hakkındadır. Bu alandaki yükselen enerjiniz ve sezgileriniz, sizi mutlu edecek olan aile ve ev konularında daha sıcak ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Kısa geziler ya da yakınlarınızla görüşmelerde beklenmedik bir kaza, sağlık ve psikoloji yönünden can sıkıcı olabilir. Yakın çevre dostları ile birlikte yeni gruplaşmalar ve yararlı görüşmeler için iyi zamandır. Hafta sonundaki dolunay günlerinde, özellikle sağlık alanında dikkatli olmalısınız. Psikolojik ya da fiziksel sıkıntılar, kadın hastalıkları, mide rahatsızlıkları ya da hastaneler gündeme gelebilir. Sağlığınız hakkında, kendinizle ya da başkaları ile inatlaşmayın.