Amerika politikaları ve beyin göçü

Güncelleme:

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük yazdı: Amerika politikaları ve beyin göçü

Amerika’nın insan kaynakları arasında, beyin göçü ile diğer ülkelerden sağladığı nitelikli insanların da bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerika’nın sahip olduğu silah ve ilaç endüstrisi ile finansal kuruluşları yardımıyla , dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde, iç siyasi karışılıklar ve ekonomik sorunlar çıkardığını artık hepimiz biliyoruz.

Kısaca, ülkeleri daha özgür hale getirme ve ekonomik yardımlar yapma bahanesiyle, aslında o ülkelerde siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, güdümlü yönetimler oluşturmaktadır.

Bu durum, hem o ülkelerin ve bölgelerin gelişimini olumsuz etkilemekte, hem de oralarda yaşayan insanları mutsuz kılarak, gelecek endişesi ile baş başa bırakmaktadır.

Ayrıca, o ülkelerin ve bölgelerin demokrasi ve hukuk sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması ve kaynaklarının yetersizliği, istikrarsızlık ve gelecek endişesini daha da artırıp, kalıcı hale getirmektedir.

Amerika’nın Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Afrika’da, Afganistan’da, Kıbrıs’ta ve dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde ne işi var? derseniz, istikrarsızlık yaratıp, kendi çıkarlarını korumak için vardır diyebiliriz. Ve bunun bir amacı da, o bölgelerde gelecek endişesini artırıp, ülkesine beyin göçünü gerçekleştirmektir diyebiliriz.

Son yıllarda, komşu ülkelerimizde ve tarihsel geçmişimiz olan bölgelerde yaratılan sorunların, ülkemize olan olumsuz etkilerini bir düşünmek yeterlidir. Komşu ülkelerde ve bölgemizde yaratılan siyasi ve ekonomik istikrarsızlar, her birimizi doğrudan etkilemektedir.

Ülkemiz gençleri arasında sıklıkla konuşulan başka ülkelerde yaşama arzusu veya üniversiteyi bitirip başka ülkelere gitme düşüncesini, gelecek endişesi taşımanın bir yansıması olarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunda, kendi iç siyasi ve ekonomik sorunlarımızın yanısıra, bölge ülkelerimizde var olan sorunlar ve siyasi istikrarsızlıkların da etkisi bulunmaktadır.

Bu satırları, bir başka bakış açısıyla, ülkemizin pırıl pırıl gençlerinin, yetişmiş insan kaynaklarının, başta Amerika olmak üzere diğer ülkelere göçünü önleyebilmek amacıyla yazmak istedim. Çünkü, genç nüfus ile üreten beyinler, bir ülkenin en büyük zenginliği ve geleceğidir.

Bu açıdan, genç nesillerimizin ve nitelikli insan kaynağımızın başka ülkelere gidişini önleyecek, hatta yabancı ülkelerde yaşayan nitelikli insan gücümüzü ülkemize çekecek politika ve uygulamalara acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek istiyorum.

Son sözüm, “Amerika, ancak tersine beyin göçü ile Amerika olmaktan çıkarılabilir”

Saygılarımla.
Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)