Asgari vergi uygulaması

Güncelleme:

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük yazdı: Asgari vergi uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, bütün firmalar için asgari bir kurumlar vergisi hususunu çalıştıklarını ifade etmiş.

Maliye derslerinde çağdaş vergileme yöntemleri anlatılırken;

Beyan sistemini,
Mali güce vergilemeyi,
Belge düzeninin işlerliğini ve önemini,

Güçlü bir maliye idaresinin varlığını öğrendik. Yıllarca bunu gerçekleştirmek amacıyla, maliye teşkilatı ve meslek mensupları olarak çaba gösterdik. Bugün gelinen noktada ise kurumlar için “Asgari bir vergi” uygulaması getirmeyi tartışıyoruz.

Çünkü, yılardır kayıt dışı ekonomiyi, belgesiz alış ve satışı, sahte veya içeriği yanıltıcı belge kullanımını maalesef önleyemedik. Vergi incelemelerinde ve vergilemede adaleti sağlayamadık. Dolaylı vergilerle adaletsizliği daha da artırdık.

Öyle vergi mükellefleri var ki, kazanç elde ettiği halde arka arkaya 3 yıl 4 yıl zarar beyan ediyor. Öyle vergi mükellefleri var ki, sadece kredi kartı ile yaptığı satışlarına belge düzenliyor.

Böyle bir tabloda, kamu yararı açısından, beyan esasının işleyişine aykırı olsa da kurumlar için “ASGARİ VERGİ” uygulamasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Gelir vergisi mükellefleri için de “GÖTÜRÜ VERGİ” veya “ASGARİ VERGİ” benzeri bir uygulamanın hayata geçirilmesi yararlı olacaktır.

Vergilemede adaleti ve mali güce göre vergilemeyi gerçekleştirmeden, gelir dağılımında adaleti sağlamadan, ekonomide istikrarı ve toplum barışını sağlayamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Kamuoyunun ve yetkililerin değerlendirmesine sunuyoruz.