Eski tip doğalgaz sayaçları 2025 yılı sonuna kadar sökülecek

Güncelleme:

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent KÜÇÜK yazdı: Eski tip doğalgaz sayaçları 2025 yılı sonuna kadar sökülecek.

23.11.2023 tarihli, 32378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan “ELEKTRİK, SU VE GAZ SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ” nin Geçici 1. Maddesi gereğince,
“1/1/2014-31/12/2019 tarihleri arasında piyasaya arz edilmiş veya en son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz iletim şebekesinde ve/veya iletim şebekesine doğrudan bağlı olan gaz sayaçları listesinin, kullanıcı tarafından ilgili il müdürlüğüne 2024 yılının şubat ayının son gününe kadar iletilmesi ve 2025 yılsonuna kadar tüketiciden sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekir. Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı Kanunda belirtilen idari işlemler uygulanır.” denilmektedir.

Can ve mal güvenliğinin sağlanması ve tüketimin miktarının doğru ölçülmesi bakımından, teknik açıdan uygun sayaçların kullanılması ve sayaçların yenilenmesi önemli olmaktadır. Ancak, değiştirilecek gaz sayaçlarının fiyatları ile bu maliyetin tüketicilere yansıtılması, tüketicileri yakından ilgilendirmektedir. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla, Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, gaz sayaçlarının değişimi sırasında bu husususun dikkate alınması gerekmektedir.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)