Kendini gerçekleştirme

Güncelleme:

     Kendini gerçekleştirme, bilindiği üzere kişinin potansiyelini en üst düzeye çıkarılmasıdır. Kendini gerçekleştirme temel güdülerden biridir. Bu anlayışa göre, kendini gerçekleştirme güdüsünün karşılanması psikolojik sağlamlığa katkı anlamında önem arz etmektedir.

      Bu anlatılanlar bireylerin potansiyelini gerçekleştirme için neler yapılması gerektiğinin el alınması gerektiğini hatırlatmaktadır. Kuşkusuz, bu konunun yaş, konum ve statü ile ilgisi bulunmaktadır.

     Bu yazıda, öğrenci, öğretmenler ele alınmaktadır. Öğrencilerin potansiyelini gerçekleştirmeleri çocukluk yaşantıları ile de ilgisi bulunmaktadır. Eğer çocuğun psikolojik ihtiyaçları karşılanmamışsa yetişkinlikte kendini gerçekleştirme şansı düşük olacaktır. Bu anlatılanlar ebeveynlerin ne gibi tutum ve davranışa sahip olamasını gündeme getirmektedir.En başta ebeveynler çocukların girişimcilik  özelliklerini geliştirmelidirler. Yine, çocukların özgüvenleri arttırılmaları için onlara sorumluluk verilmelidir.

        Geleceğin yetişkini olarak öğrencilerin  potansiyelini gerçekleştirmeleri için uygun sınıf iklimi yaratmak zorundadırlar. Öğretmen demokratik sınıf iklimi yaratmak zorundadır. Demokratik sınıf ikliminin temel özelliklerinden biri öğrencinin yaratacağı adalet, eşitlik ve özgürlüktür.

     Kuşkusuz, böyle  bir yaklaşım öğrencilerin potansiyelini gerçekleştirmede önem arz etmektedir. Çünkü, adalet ve özgürlüğün, eşitliği olduğu bir sınıfta öğrencilerin potansiyelini gerçekleştirme şansı yüksek olacaktır.

      Yine, öğrencilerin potansiyelini gerçekleştirmede çok yönlü         öğretim yöntemlerinin kullanılması önem arz etmektedir.

        Çalışanlar bağlamında örek aldığımız bu yazıda söylenmesi gereken hususlar bulunmaktadır.

          Okullarda örgüt iklimi demokratik olmak zorundadır. Bu anlayışı sağlayacak da okul yöneticileridir. Öğretmenler etkilendiği kararlara katılmalıdır. Böyle bir tutum öğretmenlerde  öz saygı ve öz güveni arttıracaktır.

         Yine, okul yöneticilerinin öğretmenlere karşı tutum ve davranışları belirleyici olmalıdır. Böyle bir yaklaşımda okul yöneticileri öğretmenlerin moralini, iş doyumunu olumlu etkileyip potansiyelinin gelişmesine neden olacaktır. 

 

Diğer Yazıları
Analitik beceri ve yöneticiler
Öğrencide akademik özgüven
Adalet sever insan yetiştirme üzerine
Özgürleşmek üzerine
Özgür nesil yetiştirme