Koronavirüs aşısı olan sigara içenlere kötü haber

Koronavirüs aşısı olan sigara içenlere kötü haber

Sigara içenlerin Covid-19 aşısına verdiği bağışıklık tepkisinin daha düşük olabileceği bir araştırmayla ortaya kondu.

Japonya’da düzenlenen bir araştırma 32-54 yaş aralığındaki 378 sağlık çalışanının Pfizer/BioNTech aşısı sonrası koruyucu antikor seviyelerini analiz etti. Katılımcılardan ikinci dozdan yaklaşık üç ay sonra alınan kan örnekleri incelendi. Çalışma sonucu, daha önceki araştırmalarla paralel olarak yaşla birlikte antikor seviyelerinin düştüğü görüldü.

Çalışmada sigara kullanımının antikor seviyelerine etkisine de bakıldı. Yaş değişkeni hesaba katıldıktan sonra varılan sonuçta ‘erkek olmak’ ve ‘sigara kullanımı’ düşük antikor için risk başlıca faktörü gösterildi.

Araştırmacılar bu sonucu erkeklerde sigara kullanımı oranının kadınların neredeyse iki katı olmasına bağladı.

Önceden sigara kullanıp bırakmış kişilerde de halihazırda sigara içenlere göre antikor seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü.

 Araştımacılar sigara kullanımı ve aşıya verilen bağışıklık tepkisi ilişkisiyle ilgili net sonuçlara varmak için daha fala araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.