KDK'ya başvurdu, o parayı aldı !

KDK'ya başvurdu, o parayı aldı !

Performans ücretini alamayan eski PTT görevlisinin mağduriyeti, KDK'ya başvurmasıyla giderildi.

Performans ücreti ödemeleri yapılmayan PTT görevlisinin mağduriyeti, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararı üzerine giderildi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, PTT'nin Tekirdağ'daki bir şubesinde görev yapan sözleşmeli büro personeli, başvurusunda 1,5 yıl boyunca kurumdan performans ücreti aldığını belirtti.

Başvurucu, Aralık 2017'de merkeze atamasının yapılması üzerine çalıştığı şubeden istifa ettiğini, kurumun ise istifası nedeniyle kasım, aralık ve ocak aylarının performans ödemelerini kendisine yapmadığını aktardı.

PTT'ye performans ücretinin ödenmesi için talepte bulunan ve olumlu yanıt alamayan çalışan, KDK'ye başvurarak performans ücretinin ödenmesini talep etti.

Bunun üzerine KDK, PTT'den bilgi ve belge istedi. PTT, KDK'ye gönderdiği bilgi yazısında, performans ücretinin personeli motive etmek için ödendiğini, istifa eden personelin görevinden ayrıldığı için Performans Yönetim Sistemine İlişkin Usul Esasların gereği olarak ücreti alamayacağını savundu.

Başvuruyu incelemeye alan KDK, performans ücreti ödemeleri yapılmayan PTT görevlisinin mağduriyetinin giderilmesi ve idarenin Performans Yönetim Sistemine İlişkin Usul Esaslarında değişiklik yaparak hak edilen ücretlerin her koşulda çalışana ödenmesinin sağlanmasına yönelik tavsiye kararı verdi.

KDK'nin bu kararı üzerine PTT, eski personelinin eksik olan performans ödemelerini yaparak Performans Yönetim Sistemine İlişkin Usul Esasların bahse konu maddesini de değiştirdi.

AA