Dikkat! Herkesi ilgilendiren değişiklik: 2020 vergi dilimleri değişti!

Dikkat! Herkesi ilgilendiren değişiklik: 2020 vergi dilimleri değişti!
Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile yeni vergi dilimlerinin alt sınırı 4 bin lira artarak 18 bin liradan 22 bin liraya yükseltildi. 2020 yılı gelir vergisi tarifesi ile engellilik indirimi tutarları da yeniden tespit edildi.

Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiren Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği, 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de geçen gün yayımlandı. Tebliğ, bazı had ve tutarlarda yeniden değerleme oranı kapsamında düzenleme içeriyor.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 6 bin 600 lira, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 23 lira oldu.

Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 400 lira, ikinci derece engelliler için 790 lira, üçüncü derece engelliler için 350 lira olarak tespit edildi. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 11 bin lira, diğer yerlerde 7 bin lira olarak belirlendi.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 22 bin liraya kadar yüzde 15, 49 bin liranın 22 bin lirası için 3 bin 300 lira, fazlası için yüzde 20, 120 bin liranın 49 bin lirası için 8 bin 700 lira, fazlası için yüzde 27, 600 bin liranın 120 bin lirası için 27 bin 870 lira, fazlası yüzde 35, 600 bin liradan fazlasının 600 bin lirası için 195 bin 870 lira, fazlası yüzde 40 olarak tespit edildi.

Vergi dilimi nedir?

Çalışanların yıl içerisinde elde ettikleri toplam gelir vergisine tabi esas ücretlerin gelir vergisi oranını belirleyen tarifedir.

Gelir vergisi matrahı nedir?

Çalışanların brüt maaşından SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi sonucunda kalan bakiye gelir vergisi matrahına esas olan tutar olarak adlandırılır.

Vergi dilimi tutarları brüt mü net mi hesaplanır?

Vergi dilimine ait tarifelerin hesaplanmasında esas olan tutar brüt ücret üzerinden bulunur.

Vergi dilimi ne zaman sıfırlanır?

Yıl içerisinde iş değiştiren sigortalı personelin yeni bir iş yerinde sigortalı olarak işe başlaması halinde çalışmakta olduğu eski işyerindeki kümülatif vergi matrahı yeni işyerinde dikkate alınmaz. Yeni işyerinde vergi matrahı sıfırdan başlar.

Aynı işverene ait farklı bir şubede çalışmaya başlayan personelin vergi matrahı sıfırlanmaz.
Çalışmakta oldukları işyerinden askerlik veya emeklilik nedeniyle işten ayrılan sonrasında tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlayan personellerin vergi matrahları sıfırdan başlatılmayacak olup mevcut gelir vergisi matrahları üzerinden devam edecektir.

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi oranları; yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27, yüzde 35 ve yüzde 40’da olarak belirlendi. Bu oranlara tekabül eden gelir miktarı tarifeleri ise her sene başında Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirleniyor.