SİT alanlarındaki yasaklı taşınmazlara talip çıktı

SİT alanlarındaki yasaklı taşınmazlara talip çıktı
Güncelleme:

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre doğal SİT alanlarıyla özel çevre koruma bölgelerindeki kesin yapı yasağı getirilen taşınmazlar, Hazine taşınmazlarıyla takas edilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeye göre yasaklı taşınmazlardan hangilerinin takas programına alınacağı, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan başvurular göz önünde bulundurularak bakanlık tarafından belirlenecek.

 Takas edilmesi planlanan taşınmazların bedellerinin tespitindeyse tabiat varlıkları, doğal SİT alanları ve özel çevre koruma bölgesi ilan edilmeden önceki fiili ve hukuki durumları dikkate alınacak.

Takas yapılsa dahi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce verilen süre içinde sabit olmayan tesis ve yapıların kaldırılmasına, mevsiminde meyvelerin toplanmasına, ürünün hasadına bir defaya mahsus olmak üzere izin verilecek.