Hayalet Ağ Avcıları işbaşında

Hayalet Ağ Avcıları işbaşında

Muğla’nın Ula ilçesinde, Gökova Yelken Kulübü ve Akdeniz Koruma Derneği ortaklığıyla yürütülecek projeyle Gökova Körfezi’nde deniz dibinde bırakılmış ve pasif olarak avlanmaya devam eden av araçları temizlenecek.

Muğla’nın Ula ilçesinde, Gökova Yelken Kulübü ve Akdeniz Koruma Derneği ortaklığıyla yürütülecek projeyle Gökova Körfezi’nde deniz dibinde bırakılmış ve pasif olarak avlanmaya devam eden av araçları temizlenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve UNDP tarafından yürütülmekte olan "Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi" projesi tarafından destek verilen projeye, mart başında başlandı.

Deniz canlıları ve ekosistem açısından büyük zararlara yol açan "hayalet ağ" problemi, Gökova Yelken Kulübü ve Akdeniz Koruma Derneği’ni harekete geçirdi. Gökova Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesinde de büyük oranda rastlanan bu probleme çözüm bulmak adına geliştirilen “Hayalet Ağ Avcıları” projesiyle balıkçılığa kapatılan altı tane alanın etkin ve sürdürülebilir korunması, hayalet ağların deniz ortamından uzaklaştırılarak ekosistem üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor. Balıkçılığa kapatılan alanların ekosistem restorasyonu sürecini olumsuz etkileyen hayalet ağların temizleneceği projede, balıkçıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ve sürdürülebilir koruma için iletişim ve veri ağı kurulması da hedefleniyor. Birçok bilimsel çalışma, deniz dibinde bırakılan av araçlarının çoğunun doğada çözünmemekle birlikte pasif olarak avlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu durum av aracının malzemesine, bulunduğu derinliğe, dip coğrafi yapıya ve hidrodinamik etkenlere göre 2 ile 8 yıl boyunca devam ediyor.

HAYALET AĞ

Hayalet ağ, kazayla veya bilerek deniz dibinde bırakılan av araçlarını tanımlamak için kullanılıyor. Hayalet ağlar, deniz ekosistemleri üzerinde, aşırı avcılığın verdiği zararın yanında azımsanmayacak bir baskıya sahip bulunuyor. CİHAN