İtirazlar engel olmadı; Erdoğan Şile'deki imar değişikliğini imzaladı

İtirazlar engel olmadı; Erdoğan Şile'deki imar değişikliğini imzaladı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, İstanbul Şile'de tüm itirazlara rağmen iki araziyle ilgili imar planı değişikliklerine onay verdi. Kamuya ait araziler plan değişikliği sonrası Özelleştirme İdaresi eliyle satılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul’un Şile ilçesi Çayırbaşı Mahallesi’ndeki taşınmaza ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) hazırlanan imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirildi.

Planın nüfus, yapı ve ulaşım yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğuna ilişkin itirazlar reddedilirken ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporunun hazırlanması gerektiğine yönelik itiraz kabul edildi.

Bu kapsamda taşınmaza ilişkin “gelişme konut alanı, park, cami ve yol kullanım kararları getirilmesine” yönelik ÖİB tarafından hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanmasına ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda ÖİB’nin yetkili kılınmasına karar verildi.

İKİNCİ ARAZİ DE ONAYLANDI

İstanbul’un Şile ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’ndeki taşınmaza ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar da değerlendirildi. İhtiyaç analizi içeren sosyal ve teknik etki değerlendirme raporunun hazırlanması ve planda ayrılan donatı alanlarının artırılması gerektiği hususlarına yönelik itirazlar kabul edilirken diğer hususlardaki itirazların reddi uygun bulundu.

Bu kapsamda, söz konusu taşınmaza ilişkin “geliştirme konut alanı, park, açık spor tesisi alanı ve yol kullanım kararları getirilmesine” yönelik ÖİB tarafından hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması kararlaştırıldı. Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda ÖİB yetkili kılındı.