O partilerin mal varlıkları Hazine'ye geçti

O partilerin mal varlıkları Hazine'ye geçti

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin 2015 yılına ait mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Anayasa Mahkemesinin, Halkın Yükselişi Partisi, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi, Büyük Birlik Partisi, Milli Mücadele Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, Komünist Parti, Sosyalist Demokrasi Partisi, Halkın Yükselişi Partisi ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin 2015 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, Sosyalist Demokrasi Partisi'nin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca partinin kesin hesabında gösterilen ve belgelendirilmeyen 5 bin 122 lira 76 kuruş gelir ile 7 bin lira gider olmak üzere toplam 12 bin 122 lira 76 kuruş parti mal varlığının Hazineye gelir kaydedilmesine hükmetti.

Ayrıca Sosyalist Demokrasi Partisinin 2015 yılı kesin hesabında gösterilen 55 bin 366 lira 76 kuruş gelir ve 60 bin 656 lira 64 kuruş giderin, Hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Öte yandan, Halkın Yükselişi Partisi, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi, Büyük Birlik Partisi, Milli Mücadele Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, Komünist Parti, Halkın Yükselişi Partisi ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin 2015 yılı kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

 
 

AA