İçişleri’nden GAMER yapılanması

İçişleri’nden GAMER yapılanması

İçişleri Bakanlığı bünyesinde, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri kurdu.

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından; ülkedeki kalkışmalar, artan terör olayları, yaygın şiddet hareketleri, ağır ekonomik bunalımlar, siber saldırılar, enerji arz güvenliği, milli güvenliği tehdit eden yurtdışı kaynaklı gelişmeler ve doğal afetlere yönelik yapılanmaya gitti.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre Bakanlık ve illerde 7 gün 24 saat esasına çalışacak “Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri (GAMER)” oluşturuldu. Merkezler; güvenlik kaynaklı acil durumlara ilişkin tedbirlerin ülke düzeyinde etkin şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alacak.

12 Nisan 2017’de çıkarılan “yönerge” ile kurulan  yapının organları ve görevleri belirlendi. GAMER yönergesine göre, yapılanmanın amacı şu olacak: 

“Terör olayları, yaygın şiddet hareketleri, ağır ekonomik bunalımlar, siber saldırılar, enerji arz güvenliği, milli güvenliğimiz hak ve menfaatlerimizi tehdit eden yurt dışı kaynaklı gelişmeler, deniz/çevre kirliliği, deniz güvenliği konularda teşkilat, yönetim ve koordinasyon açısından oluşan boşlukları doldurmak. Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak.”

Özal döneminde de hazırlanmıştı

Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde 1990’ların başında hazırlanan ancak uygulamaya konulmadan rafa kaldırılan benzer bir proje, daha sonra Başbakanlıkbünyesinde önce “Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği” ardından “Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Yönetmeliği” olarak hayata geçirilmişti.

Milliyet