Kürdistanda Son Perde

Gerçek olan şu ki; günümüzde çevre kirliliği kadar bilgi kirliliği de yaşanıyor. Bilgi kirliliğinden kafamız karıştı. Bu belki bilinçli de yapılıyor olabilir!

Uzun yıllardır gizli kapaklı sızan sızdırılan bilgilerle anlıyoruz ki; İran, Irak, Suriye ve Türkiye coğrafyasına yayılı egemen bir devlet kuruluyor. Bilgi kirliliği yaratarak, yaşanan tarihsel gerçeği yok sayarak, bizden gerçekleri kimse saklamasın. Kimse bizi salak yerine koymasın!

70’li yıllardan başlayarak Amerika, bölgede bir Kürt devleti kurma projesini başlattı. Ve proje kapsamında başta Amerikan üniversiteleri, silahlı kuvvetler dergileri ve değişik düşünce kuruluşlarında sürekli Kürdistan haritaları üzerinde çalışıldı, bu haritalar ve makaleler yayınlandı. Bu haritalar değişik zamanlarda Türk ve dünya basınına da bilinçli olarak sızdırıldı!

Bu sayede hem Türkiye’nin tepkisi öğrenildi hem toplumsal alışkanlık yaratıldı. Önemsizleştirildi. 90’lı yıllardan itibaren ise yani Amerika’nın Irak’a müdahalesiyle resmiyet kazanan bir Kürdistan söz konusu!

Bunun somut örneklerinden birisi; Türkiye’den Irak’a yapılan ihracatlarda istenmekte olan “uygunluk belgesi”dir. Bu uygunluk belgesi iki taraf ( Türkiye ve Kuzey Irak) yönetimlerince uygulamaya sokulmuş ve imzalanmıştır. Irak tarafındaki muhatabın evraklarında Kürdistan yazmaktadır. Amerika’nın Irak’a ilk müdahale ettiği yıllarda sınır kapılarından geçemiyordu, şimdi bir inceleyin bakalım bu ibareye dikkat ediliyor mu? Başlı başına bu bile bir tanıma değil de nedir?

Hatırlarsanız eskiden Kuzey Irak diyorduk şimdi resmen Kürdistan Özerk Yönetimi tabiri kullanılıyor… PKK, BDP ve çoğu Kürt de Türkiye'nin Güneydoğu'suna Kürdistan diyor.  Kuzey Irak yönetiminden yetkililer, Türkiye’ye resmi davetlere katılıyorlar!

Sadece Türkiye değil, başta AB ülkeleri olmak üzere dünya’da çoğu ülke Kuzey Irak yönetimi ile resmi ilişkiler başlatıyor. Nitekim Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, 31 Mayıs’ta Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de “Kürdistan Temsilciliği” açtı.

Kimse kimseyi kandırmasın… Bugün uygulamaya konmuş olan proje Büyük Ortadoğu Projesidir ve Türkiye bu projenin göbeğindedir. Suriye’de iç karışıklıklar yaşanması ve Kürt bölgesinin oluşturulması tesadüf değildir. Sonrasında sırada Türkiye Güneydoğusu vardır ve Irak kuzeyi, Suriye Kuzeyi ve Türkiye Güneydoğusundan büyük Kürdistan’a ulaşılacaktır. Bu da paranoya değildir!

Yıllar önce İran muhaliflerince başlatılan fakat diğer küçük bölge ülkelerinde daha hızlı yayılan hareketlenmeyi “Arap Baharı” olarak sunmuşlardı. O zaman da, bunun domino etkisiyle yayılan bir Arap Baharı değil Büyük Ortadoğu Projesinin etkileri olduğunuz yazmıştım.


Konuyla ilgili eski yazılar

Bölünme... Alıştıra, alıştıra!

BOP İçin düğmeye basıldı

Bölünme paranoya değildir

MİT-PKK Görüşmesi ve Yalancı Arap Baharı

 
Yayınlanan bazı haritalar

Amerika'nın Kürdistan haritası

Amerikan dergisi 'The Atlantic Monthly

Silahlı Kuvvetler Dergisinin Haziran 2006 sayısı

KÜRDİSTAN: Emperyalist Masal