Herkes hayret ediyor !

Herkes hayret ediyor !

Avustralya'da beyaz karınca yuvaları yüksekliğiyle herkesi şaşırtıyor.

Avustralya'nın değişik bölgelerinde yoğun olarak bulunan termit (beyaz karınca) yuvalarının yüksekliği beş metreye kadar çıkabiliyor!

Avustralya'da bulunan dev termit (beyaz karınca) yuvalarının yüksekliği beş metreyi buluyor. Ülkenin değişik bölgelerinde yoğun olarak bulunan termit yuvalarının görünümü peri bacalarını andırıyor. Bazı bölgelerde yoğun olarak bulunan termit kulelerinden oluşan termit kentindeki yapılar sürekli değişen iklim şartlarına uyum sağlayacak şekilde yapılıyor. Termit kulelerinin yüksekliği bir insanın yaptığı ile oranlandığında 875 metreyi buluyor, bu da Dubai'deki 828 metre yüksekliğindeki Burç Halife'den bile 57 metre yüksek demek oluyor.

201509071617_karibnca-man11.jpg

MİMARİ ŞAHESERLER

Termit gökdelenleri kuzey veya güneye bakar şekilde yapılıyor. Bu 'gökdelenlerde' sadece termitler değil, diğer canlılar da gerektiğinde kiracı gibi oturuyor. Bölgede sık sık meydana gelen orman yangınlarından da etkilenmeyen kuleler, yüzyıla kadar oturulabiliyor. Aslında termitler karıncalar olarak bilinse de bilimsel olarak karıncalardan yapısal olarak farklılar. Termitlerin çoğu ışıktan kaçınarak karanlıkta yaşıyor ve çalışıyor. Besin kaynağına ulaşmak için aydınlık bir yerden geçmek gerektiğinde de tünel kazmayı yeğliyor.

fft107_mf5739181.jpeg

ŞEHİR DÜZENİ VAR

Termit gökdelenlerindeki sosyal düzen de son derece kusursuz... Şehir sakinleri işlerine son derece bağlı, hızlı hareketlerle görevlerini yerine getiriyorlar. Milyonlarca termitin bir arada yaşadığı bu termit kolonilerinde oturmuş düzen içerisinde bireylerin bütün ihtiyaçlarını kendi içlerinde karşılayabilecek, dışarıdan alışverişe ihtiyaç duymayacak, bir yapı var. Kusursuz bir havalandırma sistemi, ihtiyaca göre düzenlenmiş olan termit kulelerinde, çocuk odaları, kuluçka odası, kraliçe odası gibi bölümler, mantar üretilen tarım alanları düzenin parçaları.

TERMİTLERDE SOSYAL SINIFLAR

Termit kolonilerinde askerler, işçi termitler, çiftçiler ve bir kraliçe bulunuyor. Kraliçe sürekli olarak yumurtlayıp koloniyi geliştirirken, işçiler hiç durmaksızın yuvanın bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Asker termitlerse yuvayı düşmanlardan koruyor. Gerektiğinde koloninin tüm üyeleri, kendi görevleri olmamasına rağmen, diğer işlere yardımcı oluyor. İşte bu dayanışma ve görev dağılımı sayesinde koloni içinde sayıları kimi zaman milyona ulaşsa da termitler, hiçbir sorun çıkarmadan yaşıyor.