Asgari ücretli doktor ! SGK 1 milyar TL ceza kesti

Asgari ücretli doktor ! SGK 1 milyar TL ceza kesti
Güncelleme:

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetlemeleri sonucunda, sağlık hizmetleri alanında SGK'nın 32 milyon lira zarara uğratıldığı belirlenirken, 1 milyar lirayı aşkın para cezası kesildi. 470 sağlık kuruşulunda doktorların asgari ücretli olarak gösterildiği tespit edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK) 2018 yılı faaliyet raporunda, geçen yıl gerçekleştirilen denetim sonuçlarına yer verildi. SGK, suistimali önlemek amacıyla hastane, tıp merkezi, eczane, diyaliz merkezi, optik gibi sağlık hizmeti sunucularına yönelik planlı ve plansız denetimler yapıyor. SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından geçen yıl 114 hastane, 444 eczane ve 180 diğer sağlık tesisi denetlendi. Denetimler sonucu SGK’nın 7 hastane, 3 eczane ve 4 diğer sağlık tesisiyle yapılan sözleşmelerin iptal edilmesi istenirken, 278 bin 997 kişinin sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığı belirlendi. Denetmenler, sağlık hizmetleri alanında 32.1 milyon lira kurum zararı olduğunu tespit ederken, hastane, eczane ve diğer sağlık kuruluşlarına, sağlık hizmet sözleşmesi gereği toplam 1 milyar 29 milyon lira para cezası uygulanmasını önerdi. 

143 BİN KAYIT DIŞI İŞÇİ

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, raporda, kayıt dışı istihdamın belirli birkaç faaliyet grubuna mal edilemeyecek kadar geniş tüm faaliyet gruplarında değişik oran ve şekillerde yaşandığı vurgulandı. Kurum kayıtları esas alınarak yapılan veri incelemeleri sonucunda işyerlerinin sektörler itibarıyla analiz edildiği, denetlenecek sektörlerin risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırıldığı ve buna göre denetim yapıldığı kaydedildi. SGK denetmenleri geçen yıl bu kapsamda 257 bin kişinin çalıştığı 8 bin 176 işyerini denetledi. Bu işyerlerinde bin 956 kişinin kayıt dışı çalıştığı, 3 bin 882 kişinin de sahte sigortalı olduğu tespit edildi.

Kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında ayrıca 143 bin 391 kişinin sigortasız olarak çalıştığı belirlendi. Bu kişilerin 122.5 binini işçiler, kalanını ise işverenler ve emekli işçiler oluşturdu.

19 BİN SAHTE SİGORTALI

SGK 2016 yılından beri sahte işyeri ve sahte sigortalıların tespiti için, bu amaçla oluşturulmuş istatistik analiz yazılımını kullanıyor. Sahte işyerleri analizlerindeki bulgulardan hareketle 100 dolayında parametre belirlendi. Bu parametrelere dayanarak 2011-2016 yılları arasında faaliyet gösteren 4.6 milyon işyeri taramadan geçirildi. Sahte olma ihtimali yüksek olduğu değerlendirilen 352 işyerinde denetim yapıldı.

Denetimler sonucu, söz konusu işyerlerinden 211’inin sahte olduğu ve bu işyerlerince 18 bin 882 sahte sigortalının bildirildiği tespit edildi.

Sigortasının sahte olduğu tespit edilen kişilerin sigortalılığı iptal ediliyor. Sigortalı gösterilen süre geçersiz sayılıyor ve bu dönemde yatırılmış prim ödemeleri SGK'ya gelir kaydediliyor. 
Sahte sigorta yaptıran kişi bu dönemde SGK üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmışsa, ödenen tedavi giderlerinin tamamı faiziyle birlikte geri alınıyor.
Kendisini sahte sigortalı gösterdiği emekli olduktan sonra ortaya çıkan kişilerin emekli aylıkları iptal edildiği gibi, ödenmiş olan emekli aylıkları da geriye dönük olarak tahsil ediliyor.
Sahte sigorta yaptıranlar ile bunları sigortalı gösteren işverenler hapis cezasıyla da karşı karşıya kalıyorlar.

SGK, sahte işyeri analizlerine ilişkin yeni parametreler belirledi. Bu parametrelere dayanarak sahte işyerlerine ilişkin yeni bir liste hazırlayan SGK, söz konusu listeleri, çapraz kontrole tabi tutulmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile de paylaştı.

DOKTORLARI ASGARİ ÜCRETLİ GÖSTERMİŞLER

SGK, yine veri tabanından yararlanarak, 10 ve üzeri çalışanı olan sağlık kuruluşlarında tarama yaptı. Bu kuruluşlardan 470’inin, nitelikli meslek sahibi çalışanlar ile doktorları 2016 ocak ayı ile 2018 eylül ayları arasında asgari ücretle çalıştırdığı belirlendi. Kurum müfettişleri, söz konusu işyerlerini, rehberlik hizmetleri kapsamında kayıt dışına yönelmeleri halinde karşılaşacakları yaptırımlar hakkında bilgilendirdi. Bu sağlık kuruluşları, denetime gerek kalmadan söz konusu çalışanların sigorta prim matrahlarını artırdılar.

Habertürk